Структури базових логічних елементів, страница 11

                                                                                                        Табл.2.3

Параметр

К555

К531

КР1531

Значення параметра

Мін

Макс

Мін

Макс

Мін

Макс

U1вх, В

2

2

2

U0х, В

0.8

0.8

0.8

 І1вх, мкА

20

50

20

  І1вх max,мА

0.1

1

0.1

І0вх, мА

-0.4

-2.0

-0.6

U0вих, В

0.5

0.5

0.5

U1вих, В

2.7

2.7

2.7

 І0вих, мкA

-20

-50

-20

І1вх, мкA

100

250

100

І1вх, мкA

20

50

20

В зв’язку з тим, що заводи-виготовлювачі ІС держав СНД

 ( наприклад, ВО Інтеграл) переходять на міжнародні умовні зображення, в табл.2.4. приводиться відповідність між різними умовними позначеннями ІС одного типу технологій і ідентичних технічних характеристик.

                                                                                      Табл.2.4.

Вітчизняні

Міжнародні

Вітчизняні

Міжнародні

Вітчизняні

Міжнародні

155

SN74

533

SN54LS

1530

SN54AS

158

SN74L

555

SN74LS

КР1530

SN74AS

530

SN54S

1533

SN54ALS

1531

SN54F

531

SN74S

КР1533

SN74ALS

КР1531

SN74F

В додатку 2 приводиться перелік  основних параметрів, термінів і характеристик  інтегральних схем в англомовній інтерпретації. 

Коротка характеристика зарубіжних аналогів.  Першими з ТТЛ серій появились мікросхеми 74Н (high speed TTL)  і 74L (low power TTL). Серії мікросхем мали майже однакову схемотехніку і відрізнялись лише номіналми опорів. В серії 74Н величини опорів менші і тому тривалість часових затримок теж менша.

В 70-х роках появились транзистори Шоткі і, відповідно, ТТЛ мікросхеми з транзисторами Шоткі –74S (Schottky TTL)  і  74LS (low power Schottky TTL). Подальше вдосконалення технологій і схемотехніки привело до появи серій 74AS (Advanced Schottky TTL) і 74ALS.

Серіz 74F(Fast TTL)  є розвитком попередніх серій з більшою швидкодією.  В табл.2.5. приводяться основні характеристики перелічених серій ТТЛ.

                                                                                                               Табл.2.5.

Параметри мікросхем

Позначення пара-метра (англомовне )

Серія

74S

74LS

74AS

74ALS

74F

Типова затримка (нС)

3

9

1.7

4

3

Спожив. потужність на елемент (мВт)

19

2

8

1.2

4

Робота перемикання (пДж)

57

18

13.6

4.8

12

Вхідна напруга низького рівня (В)

U0ВХ.МАКС . .  (UILmax)

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

Вихідна напруга низького рівня (В)

U0ВИХ.МАКС. (UOLmax)

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

Вхідна напруга високого рівня (В)

U1ВХ.МІН          (UIHmin)

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

Вихідна напруга високого рівня(В)

U1ВИХ.МАКС. (UOHmin)

2.7

2.7

2.7

2.7

2.7

Вхідний струм низького рівня (мА)

І0ВХ.МАКС         (IILmax)

-2.0

-0.4

-0.5

-0.2

-0.6

Вихідний струм низького рівня (мА)

І0ВИХ.МАКС      (IOLmax)

20

8

20

8

20

Вхідний струм високого рівня (мкА)

І1ВХ.МАКС        (IIHmax)

50

20

20

20

20

Вихідний струм високого рівня (мА)

І1ВИХ.МАКС    (IOHmax)

-1

-0.4

-2

-0.4

-1