Тригери, тригерні схеми. Загальна характеристика тригерних схем. Синхронізація в цифрових схемах

Страницы работы

Фрагмент текста работы

явища "захоплення", що дозволяє змінювати стани Jі К при С=1. Прикладом такого тиргера є схема, зображена на рис.4.19. Забороняється лище змінювати значення J і К входів в короткі інтервали підготовки перед зрізом синхроімпуьса, та  витримки  зразу після зрізу. Такі тригери раціонально використовувати при прийомі інформації з лінії, що забруднена випадковими перешкодами, так як тиргер може відреагувати на них на протязі дуже короткого інтервалу часу зрізу, підготовки, видержки.

Решту часу тригер ні на які перешкоди реагувати не буде. Прикладом такого тригера є мікросхема К561ТВ1.

Як висновок з вищесказаного слід зазначити, що при проектуванні схем з тригерами слід враховувати наступні часові параметри: затримка розповсюдження від синхровходу до виходу tзCQ; час підготовки tпд; витримки tвт по управляючих входах; максимально допустимий період проходження імпульсів Тс; максимально допустима тривалість синхроімпульсів tст.

На основі J-Kтригера, як витікає з порівняльного аналізу таблиць 4.4та 4.6 можливо побудувати D-тригер. Це пояснюється тим, що при наявності синхросигналу D-режим завершується, якщо входи J і К будуть мати інверсні значення. Тобто, для створенння D-тригера з J-K необхідно з'єднати вхід К з входом J(D) через інвертор (рис.4.20).

 Враховуючи, що J-K та D-тригери відносяться до категорії складних схем, при їх побудові використані всі можливості, щоб надати їм більше функціональних можливостей. Для цього інформаційні входи доповнюються R i S входами. При цьому схема будується так, щоб R iS входи мали перевагу в своїй дії перед функціональними. Такі води підключаються безпосередньо на входи S тригера помимо М-тригера або схеми управління, а тому і асинхронними. Після закінчення дії сигналів по асинхронних входах, установленні ними значення виходів Qта використовуються при послідуючий дії функціональних входів. Типові схеми тригерів з асинхронними входами приедені на рис. 18, а, б.


Як правило ці входи мають низькі активні рівні вхідних сигналів.  В двохступіневому тригері активний асинхронний вхід діє одночасно на тригери  як М так і S типів, так і на мікросхеми управління DD-1, DD-2, виключаючи можливість їх дії на активному рівні С-сигналу.

В шестиелементному тригері R i S входи перекривають можливі шляхи дії С і D входів, якщо рівень С=1 може їм протидіяти і встановлюють необхідні значення вихідного R-S тригера на елементах DD-5, DD-6. Наявнісь одночасної дії  та  входів приводить до невизначеного стану і повинно бути виключеним.

4.4.Т та ТV тригери.

До тиргерів Т-типу, як вказувалось раніше, відносяться такі схеми які по сигналу на Т- вхід переключаються на протилежний стан. Це, звичайно, тригери з дінамічним Т- входом, або з дінамічним С входом і статичним Т-входом. В зв'язку з тим, що вони легко можуть бути організавані на базі динамічних D, або J-Kтригерів, як самостійні мікросхеми не виготовляються. В зв'язку з їх широким використанням в лічільниках імпульсів, Т-тригери з динамічним Т-входом часто називаються тригерами з лічільним входом, або лічільними тригерами. В залежності від характеру дії Т-дінамічного входу, вони часто діляться на Т-тригери, які спрацьовують по фронту Т-імпульса

Похожие материалы

Информация о работе