Операційні підсилювачі і cхемотехніка на їх основі, страница 4

·  вхідний опір для диференційного вхідного сигналу лише в два рази превищує величину відповідного вхідного опору одиночного каскаду підсилення по схемі ЗЕ. Це приводить до необхідності прийняття мір по підвищенню його величини .

·  вхідний опір для синфазного сигналу досить великий. Його величину можна оцінювати, обєднавши два входи, як рівнопотенціальні.    Величина вхідного опору в такому випадку визначається по відношенню до загальної шини, тобто через високоомне джерело вхідного струму;

·  Коефіцієнт підсилення по напрузі каскаду для диференційного сигналу практично рівняється величині коефіцієнта підсилення одиночного каскаду по схемі  ЗЕ;

·  коефіцієнт підсилення каскаду для синфазного сигналу значно менше 1 і визначається лише неідеальністю параметрів елементів схеми;

·  диференційний каскад має можливість виконувати операцію перемноження двох аналогових сгналів, один з яких повинен бути диференційним вхідним сигналом, а другий- керуючим сигналом емітерного джерела струму;

·  диференційний каскад як елемент операційних підсилювачі чутливий до зміни температури, з-за чого в підсилювачі наблюдається дрейф нуля, тобто поступове наростання вихідного сигналу при відсутності вхідного;

·  вихідний опір підсилювача в два рази більше, ніж відповідний параметр підсилючального каскаду по схемі ЗЕ.

5.1.2. Інтегральні джерела струму.

Джерело струму по схемі Відлара. В інтегральній техніці джерела струму, як схеми з високим внутрішнім динамічним опором, часто використовують в якості колекторного навантаження одиночних какадів підсилення. Це робиться на тих ділянках схеми. де колекторні опори повинні мати великі значення. Але великі пасивні опори в інтегральних схемах займають значну площу  на кристалі, тому їх краще замінювати джерелами струму. Одна з таких схем приведена на рис.5.5  в якій транзистори VT1 і VT2  являються повністю ідентичними.

Для кола, що обєднує переходи емітер-база можемо записати:

                 UБЕ.1 – UБЕ.2  -   IЕ2 R2 = 0.

З врахуванням рівнянь (5.2 ) і ( 5.3 )  і враховуючи , що  b>>1, можемо записати:

                               Рис.5.5.

      

 Якщо ІЗВ.1 = ІЗВ.2 і b1 = b2 , то

                 

Так, як при проектуванні схеми струми ІК1 і ІК2  задаються, а jТ являється також відомою величиною, то інтегральний опір R2  може бути легко обчисленим.

З отриманої формули бачимо, що величина колекторного струму транзистора VT2  не залежить від величини опору навантаження і визначається при проектуванні схеми.

     Найбільшого поширення для живлення аналогових пристроїв находить схема струмового дзеркала.

Використовується декілька варіантів побудови такої схеми. Найбільш поширена,  приведена на рис.5.6, широко використовується в                              інтегральній схемотехніці.

                      Рис.5.6.             В приведеній схемі транзистори VT1, VT2  мають близькі характеристики, тому струм колектора VT1, який задається резистором R1, буде повторюватись в VT2.

Дійсно, транзистор VT1  включений по   схемі прямозміщеного діода, тому  струм через R1

                         ІК1 = (E – UБЕ )/ R1.

Цей струм задається при проектуванні схеми і пов'язаний з струмом емітера відомою формулою:

                         ІК1 =aІЕ1.

Вихідним струмом схеми являється колекторний струм транзистора VT2

                                     

                                        ІК2 =aІЕ2.

Оскільки ІБ = (1 - a)ІЕ, а ІБ1 = ІБ2 , то з-за ідентичності транзисторів ІК2 = aІЕ, так як  емітерні струми рівні.

В інтегральній схемотехніці джерела струму типу струмове дзеркало використовують в поєднанні з іншими схемами, що дає можливість відмовитись від активного опору R1. В такому випадку схема прийме вигляд, відповідний до рис.5.7. Зображений на схемі розподіл струмів по гілках дає можливість стверджувати, що транзистор VT1  працює в активному режимі, так як різниця потенціалів між колектором і базою рівняється нулю, а розподіл струмів між електродами не порушується.

                              Рис.5.7.