Дослідження впливу комп'ютерної техніки на навколишнє середовище, страница 5

Питання захисту навколишнього середовища в процесі виробництва комп'ютерів виникли давно і регламентуються зараз. В останні роки в усьому світі з'явилися численні нормативні акти і стандарти (міжнародні NPR чи ТСО95, ТСО 99), призвані зменшити негативні впливи. Наприклад, стандартом TCO-95 NUTEK контролюються викиди токсичних речовин, умови роботи й ін. Згідно TCO-95 вироблене устаткування може бути сертифіковане лише в тому випадку, якщо не тільки контрольовані параметри самого устаткування відповідають вимогам цього стандарту, але і технологія виробництва цього устаткування відповідає вимогам стандарту.

Виробник комп'ютера в наші дні звичайно рекламує свій товар як задовольняючим декільком екологічним вимогам. Наприклад,

– мале споживання електроенергії;

– екологічно чисте виробництво;

– не використання фреону, який руйнує озоновий шар Землі;

– виготовлення тари, документації й упакування з матеріалів вторинної обробки, і т.д.

Часто виробник називає такий комп'ютер "зеленим" ("Green PC"), хоча єдиного стандарту "зеленого" комп'ютера поки немає. Покупець, якщо він зацікавлений збереженням власного здоров'я і здоров'я планети, повинний у процесі покупки цікавитися не тільки функціональними, але й екологічними характеристиками комп'ютера, що купується.

Експлуатація.

Тривала робота комп'ютерів приводить до зниження концентрації кисню в повітрі, кількість озону, навпаки, збільшується. Озон є сильним окислювачем. Його концентрація вище гранично припустимих величин приводить до несприятливих обмінних реакцій організму.

Великий вплив монітори роблять на іонний склад повітря робочої зони. Зміна цього балансу, що обумовлений збільшенням кількості позитивних іонів, приводить до негативних наслідків. Установлено, що фоновий спектр іонів у приміщеннях з моніторами характеризується надлишком негативних іонів. При цьому концентрація легких негативних аероіонів складає 350-620 в 1 см3. У процесі роботи термінала структура спектра іонного складу повітря робочої зони істотно змінюється. Протягом 5 хв роботи монітора концентрація легких негативних іонів зменшувалася в 8 разів, а через 3 години — знизилася до рівня, близького до нуля. Істотно понизилася кількість середніх і важких негативних часточок. У той же час концентрація позитивних іонів зростала, і через 3 год. роботи монітора в повітрі робочої зони переважали позитивні часточки всіх розмірів [1]. Необхідно відзначити, що й у геопатогенних зонах прилади також реєструють різке зменшення негативно заряджених іонів кисню, що підкреслює факт однакової фізичної природи торсіонових полів зон Землі і торсіонових полів, які генеруються моніторами, телевізорами й іншою електронною технікою [2].

Вплив комп'ютерів на навколишнє середовище при експлуатації регламентовано низкою стандартів. Виділяють дві групи стандартів і рекомендацій – по безпеці й ергономіці.

Утилізація.

При утилізації старих комп'ютерів відбувається їхня переробка на фракції: метали, пластмаси, скло, проводи, штекери. З однієї тонни комп'ютерного брухту одержують до 200 кг міді, 480 кг заліза і нержавіючої сталі, 32 кг алюмінію, 3 кг срібла, 1 кг золота і 300 м паладію.

Переробку промислових відходів проводять на спеціальних полігонах, створюваних відповідно до вимог СНиП 2.01.28-85 і призначених для централізованого збору знешкодження і поховання токсичних відходів промислових підприємств, НДІ й установ.

8.7 Висновок

Після короткого огляду результатів досліджень впливу комп'ютерної техніки на навколишнє середовище сформулюємо основні висновки:

1) Встановлено, що електромагнітні випромінювання ЕОМ є небезпечними;

2) Встановлено, що торсіонова компонента електромагнітного випромінювання негативно впливає на оточуюче середовище;

3) Необхідна сертифікація всіх моніторів, що знаходяться в експлуатації, ПК,  іншої електронної техніки для захисту від їхнього негативного  впливу.

Таким чином, комп'ютерні технології, будучи великим досягненням людства, можуть мати негативні наслідки для навколишнього світу. Технічний рівень сучасних моніторів не дозволяє цілком виключити існування шкідливих впливів, однак цей вплив необхідно мінімізувати, регламентувавши ряд параметрів. Для зниження збитку необхідне дотримання установлених вимог і норм. Основна мета їхнього впровадження – захист тваринного і рослинного світу від пагубного впливу комп'ютерної й іншої електронної техніки.