Дослідження впливу комп'ютерної техніки на навколишнє середовище, страница 4

Однією зі складових торсіонового поля є частина, створювана природним радіоактивним фоном (ПРФ), під постійним впливом якого живе людина і весь біологічний світ на Землі.

У різних точках земної поверхні інтенсивність цього впливу може варіюватися майже на порядок, але усюди, де б не знаходилися живі організми, вони постійно поглинають високоенергетичні кванти цієї радіації, джерелами якої служать радіонукліди U, Тh, Rа і радіоактивні продукти їхнього розпаду, розсіяні в земних породах, ґрунті, воді і повітрі. Це зовнішнє опромінення підсилюється за рахунок космічних променів, що також постійно впливають на біоту. Радіоізотопи ряду елементів, що утворюють живі організми, наприклад 14С, 3Н, 40К, складають постійне джерело внутрішнього опромінення живих організмів, що доповнюється радіоізотопами, захоплюваними біотой з навколишнього середовища (ряди U, Тh і ін.). У сумі це зовнішнє і внутрішнє опромінення для приземної біоти (мікроорганізми, рослини, тварини) складають так названий природний радіоактивний фон. ПРФ складається на 49,5 % з випромінювань радону і продуктів його розпаду, 15 % дає радіоізотоп калію — 40К — основний компонент внутрішнього опромінення організму, 15,3% приходиться на космічні випромінювання, 12,2% вносить радієвий ряд урану і 8% — торієвий ряд урану. Варто відзначити, що це надзвичайно мала інтенсивність випромінювання, що лежить, як правило, на 4-5 порядків нижче тих інтенсивностей, при яких експериментально проявляється шкідливий, вражаючий вплив радіоактивного випромінювання на біоту.

Експериментально було показано, що додавання до їжі тварин в надлишку хлористого калію швидко приводить до витиснення з організму радіоізотопу калію, тим самим знижуючи внутрішнє опромінення від 40К - цього істотного компонента внутрішнього ПРФ.

Був поставлений експеримент із молодими швидко зростаючими мишами при одночасному зниженні свинцевим екраном (9 см товщини) зовнішнього ПРФ, що супроводжувався торсіоновим випромінюванням, очищенню вентильованого повітря від радону і продуктів його розпаду і зниженні змісту 40К в тілі тварин, тобто зниженні внутрішнього опромінення від ПРФ.

Контрольна група знаходилася в камері такого ж розміру, але в умовах опромінення від зовнішнього ПРФ, вентильованої повітрям з нормальним змістом радону і з додаванням у їжу такої ж кількості хлористого калію, що й в експерименті, але який містить в собі, як звичайно, радіоізотоп 40К. Швидкість росту, приросту ваги маси, і в строго однакових умовах піддається значним індивідуальним флуктуаціям, тому експеримент був проведений на 11 парах мишенят. Виявилося, що за вісім діб знаходження мишенят в зниженому ПРФ (зовнішньому і внутрішньому) відбувається катастрофічна зміна їхнього розвитку (близько 50% контролю).

Аналогічні експерименти з трьома видами вищих рослин, що розвивались на живильному середовищі, в якому звичайний калій був замінений калієм вільним від 40К, а зовнішній ПРФ знижений свинцевим екраном — також показали дворазове гноблення їхнього розвитку.

Таким чином, стало безперечно доказовим загальнобіологічне позитивне значення для біоти природного радіоактивного фону, що супроводжується торсіоновим випромінюванням, необхідного для нормального існування і розвитку життя на нашій планеті.

8.6 Екологічна ситуація при виробництві, експлуатації, утилізації ЕОМ

В даний час зростає кількість комп'ютерної техніки у всіх галузях діяльності людини. Необхідність постійного оновлення офісної техніки приводить до наростаючого забруднення навколишнього середовища продукцією комп’ютеро-будування. І цей процес приймає воістину загрозливі масштаби. У цих умовах не можна не враховувати вплив комп'ютерів на екологічну безпеку навколишнього середовища. У життєвому циклі комп'ютерної техніки можна виділити три етапи: виробництво, експлуатація, утилізація. Розглянемо кожен етап окремо з погляду безпосереднього впливу на навколишнє середовище.

Виробництво.

Як і будь-яке виробництво, виробництво комп'ютерів (і наступна їхня експлуатація) пов'язане з процесами, що можуть негативно впливати на навколишнє середовище.