Задачі та вправи по дисципліні “ЕОМ і мікропроцесори” (з відповідями та розв’язками), страница 5

  11.  С7.9H=11000111,10012

  12.  Відповідь: 00101100.

  13.  Для уявлення двійкового числа в додатковому коді до його зворотнього коду додається одиниця.

Зворотній код числа 01101100 буде 10010011

+

10010011

1

Додатковий код

10010100

  14.  Двійкове представлення числа +2810 = 111002

Для врахунку знака перед старшим розрядом ставиться 0 для додатнього числа або 1 – для від’ємного. Тому:

1

11100;

Зворотній код

1

00011;

Додатковий код

1

00100.

  15.  Цифри розрядів суми формуються послідовно, починаючи з молодшого розряду. Цифра молодшого розряду суми утворюється додаванням цифр молодших розрядів доданків. При цьому, крім цифри розряду суми формується цифра переносу в наступний, більш старший розряд. Таким чином, в розрядах, починаючи з другого, додаються три цифри: цифри відповідного розряду доданків та перносу, який поступає в даний розряд з попереднього. Виходячи з цього, знаходимо:

Переніс

1

1

Перший доданок

a =

+

10012

= 910

 

Другий доданок

b =

11012

= 1310

 

Сума S = a+b

1

01102

= 2210

 

  16.  Представимо числа a та b з урахуванням їх знаків.


Перетворимо від’ємне число b в додатковий код; в усіх розрядах, крім знакового, запишемо додаток до 9 до цифр цих розрядів та прибавимо одиницю в молодший розряд.

Тепер  виконаємо операцію додавання за правилами додавання з передачою переносів в старші розряди.

В результаті отримуємо:

ab = 831 – 376 = 455 зі знаком “плюс”.

Переніс, що виникає зі знакового розряду, відбрасуємо.

  17.  Подпись: a =	+	0	101102 = 2210
b =		1	100112 = -1310
S = a + b	=1	0	010012 = 910

 


  18.  Знаходимо адод = 01010. Після операції сумування одержуємо:                                 .

Наявність    в сумі говорить про те, що результат отриман у додатковому коді. Результат у прямому коді                     .

  19.  Проміжні результати:

  20.  S = 1101002 = 52. Результат не виходить за межі сітки.

  21. 

Подпись: a =	+	0	1101002 
b =		0	0011012 
S = a + b	=	1	0000012

 


Результат дорівнює –63, що не правильно. Обумовлено це тим, що істиний результат +65 виходить за межі розрядної сітки. Прийнята розрядна сітка забеспечує представлення двійкових чисел в рамках     до        , а отриманий результат виходить за її межі.

  25.  В процесі виконання операцій множення формуються часикові добутки (добутки першого множника на цифри розрядів другого множника), які додаються з відповідними зсувами друг відносно друга.

´

1

1

0

1

1-й множник

1

0

1

1

2-й множник

1

1

0

1

1-й частковий добуток

1

1

0

1

2-й частковий добуток

0

0

0

0

3-й частковий добуток

1

1

0

1

4-й частковий добуток

1

0

0

0

1

1

1

1

В цифрових приладах процес додавання часткових добутків виконується послідовно: формується один з часткових добутків, до нього з відповідним здвигом додається слідуючий частковий добуток і т.д., поки не прододаються всі часткові добутки. Цей процес може здійснюватись починаючи з молодшого або зі старшого часткового добутка.