Задачі та вправи по дисципліні “ЕОМ і мікропроцесори” (з відповідями та розв’язками), страница 3

  68.  Використовуючи приоритетний дешифратор 10´4 (555ИВ3) та перетворювач двійкового коду в код семисегментих індикаторів (К514ИД1) розробити принципову схему, що дозволяє на семисегментному індикаторі відобразити десяткову цифру при натисненні відповідної клавіші.

  69.  Комбінаційна схема визначена за допомогою наступних рівнянь:

 


Розробити схему, що реалізує ці три рівняння за допомогою дешифратора та зовнішніх логічних елементів.

  70.  Задачу №61 розв’язати з використанням дешифратора та додаткових зовнішніх логічних пристроїв.

  71.  Комбінаційна схема визначається за допомогою рівнянь:

 


Побудувати схему, що реалізує ці чотири рівняння за допомогою дешифратора та зовнішніх для нього логічних пристроїв.

  72.  Розробити дешифратор на три входи та вісім виходів, використовуючи тільки логічні елементи АБО-НЕ, та зобразити його логічну структуру.

  73.  Розробити схему дешифратора, призначеного для перетворювання десяткового коду, що знімається з клавіатури, у чотирьохрозрядний двійковий код.

Мультиплексори – демультиплексори

  74.  На мікросхемі К155КП2, що містить два незалежних мультиплексора 4:1, розробити мультиплексор 8:1.

  75.  Використовуючи мікросхему К155КП2 реалізувати логічні пристрої, що реалізують наступні функції:

 


  76.  Використовуючи мультиплексор К155КП7, реалізувати логічну схему, що реалізує наступну функцію:

  77.  Реалізувати за допомогою мультиплексорів 4:1 логічну функцію:

  78.  Використовуючи мультиплексори 8:1, реалізувати схему мультиплексора 64:1.

  79.  Реалізувати на мультиплексорах 4:1 та демультиплексорах 1:4 комутатор, що виконує з’єднання будь-якого з восьми джерел з будь-яким з 24 приймачів інформації.

  80.  Реалізувати логічну функцію                              на мультиплексорах 2:1 та 4:1. Порівняти отримані результати.

  81.  Використовуючи мікросхему 564КП2, розробити схеми:

мультиплексора 8:1 та демультиплексора 1:8;

мультиплексора 4:1 та демультиплексора 1:4.

  82.  Подумати та пояснити, як організувати роботу мультиплексора, щоб на його виході формувалася тактова послідовність імпульсів — чотири нулі–чотири одиниці.

  83.  Сформувати послідовність адресних сигналів, що дозволяють знимати інформацію з однобайтової шини даних у послідовності: спочатку чотири непарних біта, потім — чотири парних.

  84.  У суднових системах сигналізації є пристрої (“Туман”, “Пульсар–МТ”), що призначені для формування світлових та звукових сигналів при виконанні судном маневрів у тумані. На рис. 4 приведені часові діаграми декількох варіантів сигналів, що формуються, з вказівкою їх часових інтервалів.

Розробити алгоритм формування адресів мультиплексора та схему його включення для реалізації кожної з вказаних часових послідовностей імпульсів.

  85.  Реалізувати функцію трьох змінних                                                             за допомогою мультиплексора, що має чотири входи.

  86.  Реалізувати функцію чотирьох змінних                                                       за допомогою мультиплексора, що має чотири входи.

  87.  Реалізувати за допомогою чотирьохвходових мультиплексорів наступні булеві функції трьох змінних:

 


Визначити такі комбінації керуючих змінних, при яких додаткова б логіка була мінімальною.

  88.  Реалізувати за допомогою чотирьохвходових мультиплексорів та логічних елементів І-НЕ наступні булеві функції чотирьох змінних

керуюча змінна х1 та х2

керуюча змінна х2 та х3

керуюча змінна х3 та х4

керуюча змінна х1 та х4

Суматори – компаратори