Задачі та вправи по дисципліні “ЕОМ і мікропроцесори” (з відповідями та розв’язками), страница 11

  93.  Після множення трьохрозрядного й чьотирьохрозрядного кодів отримується семирозрядний код. Результат операції утворюється за рахунок паралельного множення множимого на кожен розряд множителя й складання проміжних добутків зі сувом на один розряд. При підрахуванні добутку виконуються наступні дії

´

A4

A3

A2

A1

B3

B2

B1

A4B1

A3B1

A2B1

A1B1

A4B2

A3B2

A2B2

A1B2

A4B3

A3B3

A2B3

A1B3

M7M6

M5

M4

M3

M2

M1

Тут M1 = A1B1, M2 = A1B2 + A2B1, M3 = A1B3 + A2B2 + A3B1, M4 = A2B3 + A3B2 + A4B1, M5 = A3B3 + A4B2, M6 = A4B3, M7 – біт переносу із попереднього розряду. Тут знак “+” – знак арифметичного додавання.

Однорозрядне множення забезпечується елементами I. Суми можуть бути реалізовані суматорами К155ИМ3.

Для реалізації цієй операції на рисунку 39 (див. наступну сторінку) приведена принципова схема

  94.  Для рішення цієї задачі можна користуватися проміжними результатами попередньої задачі.

  97.  Для сумування десяткових чисел необхідно використати їх двійково-десятичну форму представлення. Це дозволяє для виконання операції додавання використати чотирьохрозрядний суматор двох чисел, наприклад, мікросхему К155ИМ3.

Відомо [4], що в випадку, коли в результаті розглядаємого сумування отримується тезультат S>9, значення молодшого напівбайта є невірним. Для отримання вірного результата необхідно його відкорегувати. Корегування отримуємо шляхом додавання до результату числа 610=01102.

Цю операцію з точки зору двійково-десятичної системи числення можна сформувати наступним чином. При появі в результаті сумування двійкових кодів 10102=1010, 10112=1110, 11002=1210, 11012=1310, 11102=1410, 11112=1510 до отриманого результату необхідно додати число  610. Якщо ці коди не зявляються то додавання числа 610 не робити.

Очевидно, що розроблюєма схема повинна мати дві мікросхеми К155ИМ3. Перша із них буде виконувати операцію сумування, а друга,при необхідності виконувати


корегування результату. Доцільність корегування результату повинна виконуватись логічною функцією .

Представляючи її в формі карти Карно й мінімізуючи находимо:

При додаванні чисел, результат яких перевищить число 1510 в сумі виникає перенос Р в п’ятий старший розряд, який також необхідно враховувати привикористаннідесяткової корекції. Тому функція у керування десятичної корекції набуде вигляду:

Отриманий результат дозволяє побудувати принципову схему суматора (рис. 40).

  99.  На рисюнку 41 наведена принципова схема компоратора.

Перелік використаної літератури

1.  Алексенко А.Г., Шагурин И.И. Микросхемотехника. -М: “Радио и связь”. 1990 р. 496 с.

2.  Голдсуорт Б. Проектирование цифровых логических устройств. -М: Машиностроение. 1985 р. 286 с.

3.  Зельдин Е.А. Цифровые интегральные микросхемы в информационно-измерительной апаратуре. -Л: Энергоатомиздат. 1986 р. 280 с.

4.  Лихтциндер Б.Л., Кузнецов В.Н. Микропроцесоры и вычислительные устройства в радиотехнике. -Киев: Вища школа. 1988 р. 272с.

5.  Потемкин И.С. Функциональные узлы цифровой автоматики. -М: Энергоиздат. 1988 р. 320 с.

6.  Скаржена В.А., Луценко А.Н. Электроника и микросхемотехника. -К: Вища школа. 1989 р. КН 1. 432 с.

7.  Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы. -М: ”Радио и связь”. 1987 р. 352 с.