Електромагнітна індукція. Енергія магнітного поля, страница 9

102.  Тороїд з повітряним осердям має 20 витків на 1 см. Знайти об’ємну густину енергії у тороїді, якщо по його обмотці тече струм І = 3 А.

103.  Плоский контур із тонкого дроту знаходиться в однорідному магнітному полі, яке направлене за площу малюнка. >0.. Знайти напрям індукційного струму у контурі та напрям елементарної сили dF, що діє на малу дільницю кільця dl з боку магнітного поля.

104.  Плоский контур із тонкого дроту знаходиться в однорідному магнітному полі, яке направлене за площу малюнка. >0.. Знайти напрям індукційного струму у контурі та  напрям елементарної  сили dF, що діє на малу дільницю кільця dl з боку магнітного поля.

105.  Плоский контур із тонкого дроту знаходиться в однорідному магнітному полі, яке  направлене за площу малюнка. >0. Знайти напрям індукційного струму у контурі та напрям елементарної сили dF, що діє на малу дільницю кільця dl з боку магнітного поля.

106.  Плоский контур із тонкого дроту знаходиться в однорідному магнітному полі, яке  направлене до нас. <0. Знайти напрям індукційного струму у контурі та напрям елементарної сили dF, що діє на малу дільницю кільця dl з боку магнітного поля.

107.  Плоский контур із тонкого дроту знаходиться в однорідному магнітному полі, яке направлене до нас. <0. Знайти напрям індукційного струму у контурі та напрям елементарної сили dF, що діє на малу дільницю кола dl збоку магнітного поля.

108.  Плоский контур із тонкого проводу знаходиться в однорідному магнітному полі, яке направлене за площу малюнка. Індукцію поля стали зменшувати . Знайти напрям індукційного струму в цьому  контурі та напрям елементарної сили dF, що діє на елемент кільця dl з боку магнітного поля.

109.  Плоский контур із тонкого проводу знаходиться в однорідному магнітному полі, яке направлене за площу малюнка. Індукцію поля стали зменшувати. Знайти напрям індукційного струму в цьому  контурі та напрям елементарної сили dF, що діє на елемент кільця dl з боку магнітного поля.

110.  Плоский контур із тонкого проводу знаходиться в однорідному магнітному полі, яке направлене за площу малюнка. Індукцію поля стали зменшувати. Знайти напрям індукційного струму в цьому  контурі та напрям елементарної сили dF, що діє на елемент кільця dlз боку магнітного поля.

111.   Плоский контур із тонкого проводу знаходиться в однорідному магнітному полі, яке направлене за площу малюнка. Індукцію поля стали зменшувати. Знайти напрям індукційного струму в цьому  контурі та напрям елементарної сили dF, що діє на елемент кільця dlз боку магнітного поля.

112.  Плоский контур із тонкого проводу знаходиться в однорідному магнітному полі, яке направлене за площу малюнка. >0. Знайти напрям індукційного струму у цьому  контурі та напрям елементарної сили dF, що діє на елемент кільця  з боку магнітного поля.

113.  Рамка довільної форми обертається в однорідному магнітному полі. Вісь обертання співпадає з напрямом вектора індукції поля. Чи буде індукуватися е.р.с.?

114.  В однорідному магнітному полі з індукцією В знаходиться кільце із надпровідника. Силові лінії перпендикулярні до площини кільця. Чому буде дорівнювати магнітний потік, що пронизує кільце після того, як зовнішнє поле виключити? Радіус кільця R.

115.  Замкнений контур витягують із міжполюсного простору магніту. 1)Який напрям індукованого у контурі струму? 2) Чи потрібна дія сили для виведення контуру із поля? 3)Чи залежить кількість джоулева тепла, яке виділяється при переміщенні контуру від часу переміщення?

116.  При гальмуванні поїзда метро  електродвигуни відключають від контактного проводу та підключають до спеціальних реостатів. Пояснити такий спосіб гальмування.

117.  Падаючим ребром мідний п’ятак попадає в щілину між полюсами електромагніта так, що магнітне поле перпендикулярне площі монети. Як буде змінюватись прискорення падіння монети? Магнітне поле між полюсами вважити однорідним.