Електромагнітна індукція. Енергія магнітного поля, страница 4

37.  Яку довжину має соленоїд із залізним осердям діаметром d = 5 см, струмом через нього I = 2 А, якщо при виключені струму протягом t = 0,002 с у надітому на соленоїд кільці індукується е.р.с., середнє значення якої < Е  > = 1,57 B.

38.  Котушка ,яка має 200 витків обертається в однорідному магнітному полі навколо вісі обертання перпендикулярної до вісі котушки та напряму магнітного  поля. Період обертання котушки 0,2 с, площа поперечного перерізу котушки S = 4 см2, середнє значення модуля е.р.с. індукції за період індукції <>=250мB. Знайти індукцію магнітного поля.

39.  Знайти середнє значення модуля  струму за період у соленоїді, який має 200 витків, площу поперечного перерізу S = 4 см2,опір R = 40 Ом та обертається в однорідному магнітному полі, індукція якого В = 0,1 Тл з періодом обертання Т = 0,2 с. Вісь обертання соленоїда перпендикулярна вісі соленоїда та напряму магнітного поля .

40.  Котушка, що має 200 витків обертається в однорідному магнітному полі, індукція якого 0,1 Тл. Вісь обертання котушки перпендикулярна її вісі та напряму магнітного поля. Площа поперечного перерізу S = 4 см2, опір R = 40 Ом. Знайти кількість заряду, що протікає через котушку за t = .

41.  Рамка площею S = 150 см2 рівномірно обертається у однорідному магнітному полі, індукція  якого В = 0,8 Тл  з кутовою швидкістю w = 15 рад/сек. Вісь обертання знаходиться у площині рамки та складає кут a = 300 з напрямом силових ліній магнітного поля. Знайти середнє значення модуля е.р.с. - <> за період обертання.

42.  Середнє значення модуля індукційного струму за період обертання рамки в однорідному магнітному полі < > = 0,01 А. Вісь обертання знаходиться у площині рамки та складає кут a =  з напрямом силових ліній магнітного поля. Площа рамки S = 150 см2, кутова швидкість обертання w = 15 рад/сек., індукція поля В = 0,8 Тл. Знайти опір рамки.

43.  Яка кількість заряду пройде через рамку, що обертається в однорідному магнітному полі  За час, що дорівнює t = Т (Т – період обертання рамки). Вісь обертання знаходиться у площі рамки та складає кут a =  з напрямом силових ліній магнітного поля. Площа рамки S = 0,015 м2, індукція поля В = 0,8 мТл.    

44.  На соленоїд довжиною 20 см площею поперечного перерізу S = 30 см2 по якому тече струм I = 3 А наділи дротяний виток. Яка кількість електрики протече по дротяному витку, якщо виключити струм у соленоїді. Опір витка R = 1 Ом. Соленоїд має 320 витків.

45.  У котушки довжиною l = 0,5 м, діаметром d = 5 см, числом витків N = 1500 рівномірно збільшується струм. У мідному кільці (rм = 17нОм×м) площею перерізу S = 3 мм2 надітому на котушку виникає струм І = 1,66 мА. Знайти швидкість зростання струму у соленоїді.

46.  Чому дорівнює е.р.с. джерела струму, щоб через час t = 0,01 с після підключення до нього надпровідного соленоїда сила струму досягла І = 3,8 А. Параметри соленоїда: довжина l = 0,1 м, площа поперечного перерізу S = 3 см2, кількість витків N = 1000.

47.  Який струм тік по соленоїду до того, як його кінці закоротили, коли відомо, що після закорочення через соленоїд пройшов заряд q = 42,7 мкКл. Параметри соленоїда: діаметр d = 3 см, одношарова обмотка із щільно прилягаючих  один до одного  витків алюмінієвого проводу (r = 26нОм×м) діаметром d = 0,3 мм.