Електромагнітна індукція. Енергія магнітного поля, страница 3

27.  Струм частотою n = 50 Гц, що тече по котушці індуктивністю L = 2м Гн змінюється по синусоїдальному закону. Середнє значення е.р.с. самоіндукції, що виникає за інтервал часу dt, на протязі якого струм у котушці змінюється від мінімального до максимального значення дорівнює E = 4 В. Знайти амплітуду значення сили струму.

28.  Середній діаметр тороїда Dср = 8 см, діаметр витків d = 2 см. На тороїд намотана вторинна обмотка, що має N2 = 100 витків. При замиканні первинної обмотки, у вторинній обмотці на протязі t = 0,001 с виникає е.р.с., середнє значення якої E = 118 мВ. Який струм встановлюється у первинній обмотці за цей час, якщо первинна обмотка має N1 = 251 витків, осердя немагнітне.

29.  Тороїд має немагнітне осердя, кількість витків у первинній та вторинній обмотках N1 = 2516, N2 = 100 витків. При замиканні первинної обмотки в ній за певний час t встановлюється струм силою I = 3 А, при цьому у вторинній обмотці виникає е.р.с., середнє значення якої E = 118 мВ. Знайти час tвстановлення струму у первинній обмотці, якщо середній діаметр тороїда Dср = 8 см, діаметр витків d = 2 см.

30.  Залізний тороїд (mз = 1200) має N1 = 500 витків у первинній та N2 = 1000 витків у вторинній обмотках, які під’єднані відповідно  первинна до джерела струму, вторинна до гальванометра. У первинній обмотці змінили напрям струму (I1 = 1 А) на протилежний. Яка кількість електрики пройшла через вторинну котушку, якщо опір вторинної обмотки R = 20 Ом. Довжина тороїда l = 50 см. площа поперечного перерізу S = 4 см2.

31.  Який опір має вторинна обмотка залізного тороїда (mз = 1200; N1 = 500 витків, N2 = 1000 витків), якщо при зміні струму (I1 = 1 A) у первинній обмотці на протилежний через вторинну обмотку замкнену на гальванометр пройшла кількість електрики q = 0.06 Кл. Відомо, що довжина тороїда l = 50 см, площа поперечного перерізу S = 4 см2.

32.  По обмотці соленоїда довжиною l = 21 см, з площею поперечного перерізу 10 см2, та з кількістю витків N1 = 200, тече струм 5 А. На соленоїд надіта котушка, що має N2 = 50 витків., та з’єднана з гальванометром. При вимиканні струму в соленоїді спостерігається відкид по шкалі гальванометра на N поділок. Знайти відкид гальванометра N, якщо балістична стала гальванометра дорівнює c = 10к/под. Опір гальванометра 1000Ом. Опором котушки знехтувати.

33.  Соленоїд із залізним осердям довжиною 144 см , діаметром 5 см має 200 витків , по ньому тече струм   І = 2А. Струм у соленоїді виключається протягом часу t. При цьому у надітому на соленоїд витку індукується е.р.с. , середнє значення якої < Е  > = 1,57в. Знайти час виключення струму .

34.  Який струм тік по соленоїду із залізним осердям ,  якщо при включені його протягом часу t = 0,002 с у надітому на соленоїд кільцю індукується е.р.с. ,для якої < Е  > = 1,57 B. Довжина соленоїда l = 144 см, діаметр d = 5 см, кількість витків N = 200 витків.

35.  Який діаметр має соленоїд із залізним осердям довжиною l = 144 см, кількістю витків N = 200 ,струмом через нього I = 2 А , якщо при виключенні струму протягом t = 0,002 с у надітому на соленоїд кільці індукується е.р.с., середнє значення якої < Е  > = 1,57 B.

36.  Скільки витків має соленоїд із залізним осердям довжиною l = 144 см, діаметром d = 5 см, струмом через нього I = 2 А , якщо при виключені струму протягом t = 0,002 с у надітому на соленоїд кільці індукується е.р.с., середнє значення якої < Е  > = 1,57 B.