Електромагнітна індукція. Енергія магнітного поля, страница 10

118.  Число витків котушки зменшили у 2 рази, але зберегли її геометричні розміри та струм у обмотці. Як при цьому зміниться: а)індуктивність котушки  б)енергія магнітного поля котушки ; в)середня густина енергії магнітного поля у середині котушки ?

119.  Усі геометричні розміри котушки  зменшили у 2рази , але зберегли число витків та струм у обмотці . Як змінюється : а)індуктивність котушки, б)енергія магнітного поля котушки, в) середня густина енергії магнітного поля  у середині котушки ?

120.   Міжгалактичний простір заповнили атомарним воднем концентрації n = 1см-3, середня швидкість атомів V = 1 км/с. Оцінити відношення густини енергії магнітного поля Wм до густини кінетичної енергії Wк атомарного водню. Прийняти індукцію магнітного поля В = 10-10 Тл.

121.  Прямий постійний магніт падає через замкнене металеве кільце. Чи буде магніт падати з прискоренням вільного падіння.

122.  Магніт падає вниз по довгій магнітній трубці . Пояснити характер падіння. Опором повітря знехтувати .

123.  Як треба рухати у магнітному полі Землі мідне кільце, щоб в ньому збуджувався індукційний струм ?

124.  Котушка має немагнітний циліндричний каркас та N = 750 витків на каркасі індуктивність котушки L1 = 25 мГн. Для того, щоб збільшити індуктивність котушки до L2 = 36 мГн, обмотку з котушки зняли та замінили обмоткою з більш тонкої проволоки з таким розрахунком, щоб довжина котушки залишилась такою ж. Скільки витків стало у котушці після перемотки.

125.  Знайти індуктивність 2 - провідної лінії на дільниці довжиною l = 1 км. Радіус проводу R = 1 мм., відстань між осьовими лініями d = 0,4 м.

126.  Дротяне кільце знаходиться у магнітному полі, яке змінюється з часом. Показати напрям струму, який наводиться в кільці та напрям елементарної сили dF, що діє на малу дільницю кільця  dl з боку магнітного поля.

127.  Оцінити енергію W, що  запасена надпровідним соленоїдам з такими параметрами: довжина l = 0,5 м, радіус R = 0,1 м, Індукція магнітного поля у середині соленоїда  B = 0,1 Тл.

128.  Площа поперечного перерізу соленоїда із залізним осердям дорівнює 10см2. Знайти магнітну проникність матеріалу сердечника, якщо магнітний потік, що перетинає площу поперечного перерізу соленоїда дорівнює Ф = 1,4×10-3 Вб.

129.  У соленоїді довжиною 50 см вставили осердя (В = f(Н)® невідоме). Число витків на одиницю довжини 400, площа поперечного переріза соленоїда 10 см2. Знайти магнітну проникність осердя при силі струму через обмотку соленоїді в 5 А. Відомо , що магнітний потік, що перетинає площу поперечного перерізу соленоїда з осердям Ф = 1,6×10-3 Вб.

130.  Через котушку, індуктивність якої L = 0,021 Гн тече струм, що змінюється за часом по закону І = І0sInwt, І0 = 5 А, , Т = 0,02 с. Знайти залежність від часу: 1) е.р.с самоіндукції, 2) енергію магнітного поля котушки.

131.  Дві котушки мають взаємну індуктивність , що дорівнює L12 = 0,005 Гн. У першій котушці сила струму змінюється за законом І = І0sInwt, де І0 = 10 А, Т = 0,02 с. Знайти: 1) залежність від часу е.р.с., що індукується у другій котушці, 2) найбільше значення цієї е.р.с.

132.  Котушка діаметром 10 см має 500 витків, що знаходяться у магнітному полі. Чому буде дорівнювати середнє значення е.р.с. сили індукції у котушці, якщо індукція магнітного поля збільшується на протязі 0,1 с від 0 до 2 Вб/м2.

133.  Коловий дротяний виток площею 100 см2 знаходиться у однорідному магнітному полі, індукція якого 1 Вб/м2. Площа витка перпендикулярна напряму магнітного поля. Чому дорівнює середнє значення е.р.с. індукції, яка виникає у виткі при виключенні поля на протязі 0,01 с?