Методична розробка до курсової роботи на тему: “Розробка концепції захисту об'єкта”

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Методична розробка до курсової роботи по ТЗO на тему:

“Розробка концепції захисту об'єкта”.

ЗМІСТ

1.  Перелік умовних скорочень

2.  Перелік умовних термінів

3.  Загальні положення

3.1.  Матеріали які містяться в концепції захисту об'єкта.

3.2.  Вихідні дані

3.3.  Розробка плану охорони об'єкта.

3.4.  Вимоги до систем охоронної сигналізації, контролю доступу і телевізійного спостереження.

4.  Питання, які необхідно висвітлити в курсовій роботі:

4.1.  Визначення загроз об'єкту.

4.2.  Складання в табличній формі зон режимності об'єкта і матриці безпеки.

4.3.  Визначення категорії об’єкту.

4.4.  Аналіз технічної укріпленості об'єкта.

4.5.  Вибір засобів інженерного захисту, у тому числі вибір системи контролю доступу і виконавчих пристроїв до неї.

4.5.1.  Вибір системи контролю доступу.

4.5.2.  Вимоги до монтажу систем контролювання доступу

4.6.  Вибір системи телеспостереження.

4.6.1.  Вибір кількості, місць розміщення і режиму роботи телекамер.

4.6.2.  Вимоги до монтажу охоронних теле(відео) систем.

4.7.  Вибір системи охоронно-пожежної сигналізації.

4.7.1.  Визначення кількості блокуємих приміщень і необхідних шлейфів ОПС

4.7.2.  Вибір системи передачі сповіщень.

4.7.3.  Вибір типу, числа, і місця розташування сигналізаторів.

4.7.3.1.  Вибір типу сповіщувачів

4.7.3.2.  Вибір числа сповіщувачів

4.7.3.3.  Облік впливу перешкод на вибір числа і типів сповіщувачів.

4.7.3.4.  Вибір місця установки сповіщувачів.

4.7.3.5.  Перевірка правильності вибору сповіщувачів.

4.7.3.6.  Вимоги до монтажу охоронних сповіщувачів.

4.7.4.  Вибір об'єктового приймально-контрольного приладу (централі).

4.7.5.  Вибір резервного й аварійного джерела електроживлення для системи ОПС.

4.8.  Вибір системи тривожної сигналізації.

4.9.  Розробка “скелетної” схеми технічного оснащення об’єкта (система сигналізації, СКД, система теленагляду).

4.10.   Вибір системи моментального реагування.

4.11.  Вибір первинних засобів пожежегасіння, а також системи автоматичного пожежегасіння.

4.12.  Оцінка здатності системи протистояти окремим погрозам.

4.12.1. Напад збройної групи.

4.12.2. Проникнення в приміщення зі зломом.

4.12.3. Таємне проникнення з нейтралізацією засобів захисту.

4.13.  Визначення оптимального співвідношення сил і засобів на об'єкті.

4.14.   Можливість побудови інтегрованої системи безпеки з обраних і розрахованих компонентів, або вибір альтернативної системи.

4.15.  Складання концепції захисту об'єкта.

Додатки:

№1 -

Використана література

1.Перелік умовних скорочень

СКД – система контролю доступу

ЗКД - засоби контролю доступу

ОПС – охоронно-пожежна сигналізація

ППК – прилад приймально-контрольний

ПЗЗ – прилад із зарядовим зв'язком

ПІЧС – пасивний інфрачервоний сповіщувач

СПС – система передачі сповіщень

АБ – акумуляторна батарея

ВЧ – високочастотний

НЧ – низькочастотний

КПП – контрольно-пропускний пункт

ДБЖ – джерело безперебійного живлення


2.Перелік умовних термінів

Відеомонітор охоронної теле(відео)системи (дисплей) - пристрій, призначений перетворювати відеосигнали в двовимірне зображення підохоронної зони та/або об'єкта.

Дозвіл доступу - інформація, яка записана на електронних та/ або механічних носіях коду, за допомогою якої люди та/або транспортні засоби отримують дозвіл на доступ.

Заборона доступу - інформація, яка записана на електронних та/ або механічних носіях коду, за допомогою якої люди та/або транспортні засоби не отримують дозвіл на доступ.

Злом – наслідок руйнівної дії, спрямованої на порушення цільності сейфа чи сховища з метою отримання часткового чи повного доступу до їхнього вмісту.

Інженерний захист – сукупність інженерних споруд та механічних засобів захисту.

Код – необхідна інформація ідентифікації, яку можна вводити в пристрій, якщо вона відповідає запам'ятованому коду, дає змогу змінити стан системи.

Код доступу (код відмикання) – інформація ідентифікації, яка дозволяє доступ.

Несанкціонований доступ - доступ без дозволу власника, керівника або уповноваженої відповідальної особи.

Носії ідентифікаційної інформації – людина як носій інформації, базованої на її біометричних характеристиках (голосових, візуальних, фізичних, хімічних), або на здатності людини запам'ятовувати мнемонічний код або відповідний установлений документ (перепустка, посвідчення, паспорт i т. ін.) або механічний, електромеханічний, електронний носій коду (механічний ключ, електронна картка).

Носій коду - об'єкт, фізична форма або фізичні властивості якого

Похожие материалы

Информация о работе