Майновий захист об’єкту. Складання в табличній формі зон режимності об'єкта і матриці безпеки. Визначення та моделювання загроз об'єкту

Страницы работы

Фрагмент текста работы

  2.  Майновий захист об’єкту

2.1.  Вихідні дані.

Щоб приступити до розробки майнового захисту об'єкта, насамперед потрібно:

—  сформулювати можливі погрози, що представляють актуальність на даному етапі розвитку підприємства;

—  вирішити питання, ким буде здійснюватися охорона об'єкта (власними силами, силами правоохоронних органів або охоронним агентством). Природно, що у випадку залучення сторонніх сил;

—  визначити припустимі межі режимних обмежень, що не завдадуть шкоди технології основної діяльності підприємства;

—  позначити припустимі межі можливого фінансування програм, зв'язаних із забезпеченням безпеки;

—  визначити пріоритети й орієнтовані терміни реалізації цих програм.

Незалежно від того, хто буде розроблювачем захисту об’єкту, службі безпеки буде необхідно також зібрати наступні вихідні дані:

—  докладні плани території і поверхові плани приміщень об'єкта з вказівкою їхнього функціонального призначення і будівельних особливостей;

—  схеми комунікацій (енергопостачання, телефонний зв'язок, теплопостачання, внутрішні комп'ютерні мережі й ін.) із вказівкою способу їхньої прокладки;

—  місця, що представляють небезпеку з погляду несанкціонованого проникнення на об'єкт (тунелі теплових і водопровідних комунікацій, тонкі стіни, що граничать з чужою територією, зручні переходи з даху на дах та ін.);

—  місця, уразливі з погляду життєдіяльності об'єкта (електрощитова, бойлерна, холодильні установки та ін.);

—  режим освітленості в нічний час;

—  особливості експлуатації будинку, що впливають на режим безпеки (права орендодавців приміщення, необхідність відвідування різними інспекціями та ін.);

—  організація руху по території об'єкта автотранспорту;

—  обмеження по відвідуванню окремих зон і приміщень;

—  режим роботи співробітників і правила відвідування клієнтами.

2.2.  Питання, які потрібно розглянути при майновому захисту об’єкта:

Концепція захисту об’єкту буде складатися з наступних складових частин:

1.  Визначення категорії об’єкту.

2.  Складання в табличній формі зон режимності об'єкта і матриці безпеки.

3.  Визначення та моделювання погроз об'єкту.

4.  Аналіз технічної укрупненості об'єкта.

5.  Вибір засобів інженерного захисту, у тому числі вибір системи контролю доступу і виконавчих пристроїв до неї.

6.  Вибір системи телеспостереження.

7.  Вибір системи охоронно-пожежної сигналізації.

8.  Вибір системи тривожної сигналізації.

9.  Розробка “скелетної” схеми технічного оснащення об’єкта (система сигналізації, СКД, система теленагляду).

10. Вибір системи моментального реагування.

11. Вибір первинних засобів пожежегасіння, а також системи автоматичного пожежегасіння.

12. Оцінка здатності системи протистояти окремим погрозам.

13. Визначення оптимального співвідношення сил і засобів на об'єкті.

Можливість побудови інтегрованої системи безпеки з обраних і розрахованих компонентів.

Концепцію захисту об’єкта будемо розглядати на прикладі захисту філіалу банку. У додатку 1 приведена будівельна план-схема розглядаємого на прикладі об’єкту та таблиця розміщення приміщень банку на план-схемі.

2.3.  Визначення категорії об’єкту.

Залежно від значимості, виду та концентрації матеріальних, історичних, культурних та інших цінностей, що зберігаються на об’єктах та в приміщеннях, ці об’єкти та приміщення розподіляються, як було зазначено вище

Похожие материалы

Информация о работе