Питання № 1-60 до заліку або іспіту з дисципліни "Системи управління базами даних" (Захист бази даних. Класифікації обмежень цілісності)

Страницы работы

Содержание работы

Питання  до  ЗАЛІКУ або іспіту

1.  Захист бази даних.

2.  Типова організація сучасної СУБД.

3.  Ієрархічні системи. Ієрархічні структури даних. Обмеження цілісності.

4.  Загальні поняття реляційного підходу до організації БД. Основні концепції і терміни.

5.  Базові поняття реляційних баз даних. Типи даних.

6.  Схема відношення, схема бази даних, типи зв’язків .

7.  Проектування реляційних баз даних із використанням нормалізації. Правила нормалізації Кодда.

8.  Основні структурні елементи БД MS Access: таблиці, запити, форми, звіти, макроси, модулі.

9.  Робота з таблицями СУБД Access. Створення таблиць і визначення атрибутів полів.

10.  Робота з таблицями СУБД Access. Сортування і добір записів. Відкриття, перейменування і зберігання таблиць.

11.  Сортування записів у таблиці. Фільтр по виділеному. Зміна фільтру. Розширений фільтр. Збереження фільтру.

12.  Робота з запитами в СУБД Access. Створення запиту-вибірки. Перекрісний запит.

13.  Робота з запитами в СУБД Access. Створення підсумкового запиту. Групові операції.

14.  Робота з запитами в СУБД Access. Розрахунки у запиті за допомогою виразів.

15.  Робота з запитами в СУБД Access. Створення і виконання запиту на зміну.

16.  Робота з запитами в СУБД Access. Створення і виконання запиту на вилучення записів.

17.  Робота з запитами в СУБД Access. Створення і виконання запиту на додавання записів.

18.  Основні принципи програмування в середовищі СУБД Access із застосуванням мови SQL.

19.  Основні інструкції мови SQL.

20.  Робота з запитами в СУБД Access. Запити в режимі SQL.

21.  Робота з формами в СУБД Access. Створення форм, елементів керування і елементів макета.

22.  Робота з формами в СУБД Access. Властивості форми.

23.  Робота з формами в СУБД Access. Властивості елементу керування.

24.  Робота з формами в СУБД Access. Події у формі та елементі керування.

25.  Робота з формами в СУБД Access. Стрічкова форма. Створення підлеглої форми. Зв’язок між формами.

26.  Робота з формами в СУБД Access. Форматування декількох елементів керування.

27.  Робота з формами в СУБД Access. Оновлення даних у формі

28.  Розробка звітів у СУБД Access. Групування та сортування записів.

29.  Використання макросів для обробки подій у формі та елементі керування.

30.  Написання та налагодження процедур Access Basic.

31.  Арифметичні функції. Операції з рядками. Статистичні операції. Операції з датою. Операції з множинами.

32.  Створення головної кнопочної форми. Налагодження параметрів запуска.

33.  Елементи теорії множин. Операції над множинами. Декартовий добуток множин.

34.  Відносини. Бінарні відносини. Способи представлення бінарного відношення.

35.  Ступінь і потужність відносини. Транзитивне замикання відносин.

36.  Домени. Атрибути і кортежі відносини. Заголовок і тіло відносини. Властивості відносини.

37.  Опис предметної області. Моделі даних: концептуальний, логічний і фізичний рівні.

38.  Методи розробки даних. Визначення сутності, потоку даних, процесу.

39.  Основні етапи розробки баз даних. Дослідження інформаційних потоків. (DFD-діаграми )

40.  Инфологична модель даних ("сутність-зв'язок"). Призначення і складові ERD - діаграми .

41.  Реляційна модель даних. Принципові відмінності ієрархічної і мережної моделей даних.

42.  Логічна і фізична модель даних.

43.  Теоретико-множинний підхід до побудови мов маніпулювання даними.

44.  Реляційний оператор “об'єднання” і його реалізація в СУБД АССЕSS.

45.  Реляційний оператор “перетинання” і його реалізація  в СУБД АССЕSS.

46.  Реляційний оператор “декартово произведение” і його реалізація  в СУБД АССЕSS.

47.  Реляційний оператор “з'єднання природне” і його реалізація  в СУБД АССЕSS.

48.  Реляційний оператор “тэта-соединение” і його реалізація  в СУБД АССЕSS.

49.  Реляційний оператор “экви-соединение” і його реалізація  в СУБД АССЕSS

50.  Реляційний оператор “вибірка” і його реалізація  в СУБД АССЕSS.

51.  Реляційний оператор “проекція” і його реалізація  в СУБД АССЕSS.

52.  Функціональні залежності відносин. Математичне поняття функціональної зависмости.

53.  Нормалізація відношень. Канонічна система відносин.

54.  Перша нормальна форма (1НФ).

55.  Друга нормальна форма (2НФ).

56.  Третя нормальна форма (3НФ).

57.  Алгоритм нормалізації.

58.  Організація запитів у базах даних. Мови QBE і SQL.

59.  Транзакції і цілісність баз даних. Обмеження цілісності.

60.  Класифікації обмежень цілісності.

Похожие материалы

Информация о работе