Мова SQL. Оператори створення та видалення об’єктів баз даних. Оператори пошуку інформації. Агрегатні функції. Вкладені запити

Страницы работы

Содержание работы

Мова SQL. Оператори створення та видалення  об’єктів баз  даних. Оператори пошуку інформації. Агрегатні функції. Вкладені запити

ФОРМАТИ КОМАНД SQL ACCESS

1.  Типи запитів SQL ACCESS

1.1.  CREATE TABLE – створити таблицю (визначити структуру таблиці)

1.2.  CREATE  INDEX – створити індекс, в т.ч. складений

1.3.  INSERT               - вставити (додати) дані (рядок або із іншої таблиці/запиту)

1.4.  UPDATE - оновити дані (поля) в таблиці

1.5.  DELETE – видалити рядки із таблиці

1.6.  ALTER TABLE  - змінити структури таблиці (додати поле –ADD, видалити – DROP)

1.7.  DROP TABLE    - видалити таблицю(і).

1.8.  DROP INDEX    - видалити індекс

Оператор SELECT

1.9.  SELECT             - вибірка

1.10.  SELECT ... INTO  – створити таблицю під час запиту

Оператор UNION

1.11.  SELECT ... UNION SELECT ...

2.  Створити таблицю:

CREATE TABLE  Ім’яТаблиці (поле1  тип [(nРозмір[,nТочність]]

[PRIMARY KEY|UNIQUE][, поле2  тип [(nРозмір[,nТочність]][індекс2]][, … ]

[, CONSTRAINT  ім’яСоставногоІндексу PRIMARY KEY|UNIQUE]  (полеN[,поле M …]]);

де тип – text, smallinteger, integer, single, date, memo ……

Приклад : CREATE TABLE WWW5  (P1 TEXT(2), P4 TEXT (4) ,

                  CONSTRAINT RR PRIMARY KEY (P1, P4) );

3.  Зміни  властивостей таблиці програмними засобами

Ця команда дозволяє вам  робити практично  все  з таблицями, що являються частиною бази даних

додати поле

     ALTER TABLE  Ім’яТаблиці1

                 ADD    [COLUMN]   Ім’яПоля1  Тип поля  [ (nРозмір  [,nТочність])]

                            [  NULL | NOT  NULL]

[CONSTRAINT ім’я PRIMARY KEY | UNIQUE (Ім’яПоляN, Ім’яПоляM];

   Наприклад: додати 2 поля і составний індекс

ALTER TABLE WWW5 ADD P2 TEXT(6),P3 TEXT (4),

   CONSTRAINT RR1 UNIQUE (P2, P3) );

додати составний індекс

     ALTER TABLE  Ім’яТаблиці1

     ADD [CONSTRAINT ім’я PRIMARY KEY | UNIQUE (Ім’яПоляN, Ім’яПоляM]

Наприклад: ALTER TABLE WWW5 ADD CONSTRAINT NN3 UNIQUE  (P1,P3);

  1. Видалититаблицю

DROP  TABLE  Ім’яТаблиці1

  1. Видалити поле

 ALTER   TABLE  Ім’яТаблиці1 DROP COLUMN   Ім’яПоля1

  1. Видалитиіндекс

  ALTER TABLE  Ім’яТаблиці1 DROP CONSTRAINT ім’я

Наприклад:

ALTER TABLE WWW5 DROP  CONSTRAINT EE;

  1. Додати записи

Додати значення у всі поля

INSERT INTO Ім’яТаблиці1 VALUES (Значення1, Значення2,…, ЗначенняN)

Додати рядок зі значеннями лише у деяких полях

INSERT INTO Ім’яТаблиці1 (Ім’яПоляN, ..., Ім’яПоляM )VALUES (ЗначенняN, …,ЗначенняM)

Наприклад: INSERT INTO www5 (p1,p4) VALUES (“03”,”t121”)

  1. Запит на оновлення

Приклад

UPDATE DISTINCTROW ace

INNER JOIN sale ON ace.pol1=sale.pol1

SET ace.summa=summa*5,25

WHERE (((sale.summa)>20000));

  1. Створення    запитів.  Оператор SELECT

SQL-92 таJet SQL

Мова SQL є найбільш поширеною мовою визначення (DDL) та маніпулювання (DML) в сучасних СКБД. Тому для забезпечення єдності граматичних конструкцій мови та їх семантики в 1989 р. ANSI було розроблено перший стандарт  SQL, в 1992 – другий. Мова, що відповідає цьому стандарту, позначається SQL-92 або SQL/2. На даний час розроблено стандарт SQL/3, але у більшості СКБД за основу взято SQL/2. Оскільки стандарт має рекомендований характер (іншим він і не може бути), кожний із розробників СКБД в силу різних причин розробляли свої версії SQL, тобто кожна СКБД має свій діалект мови SQL. Так, СКБД Access має свою реалізацію SQL  –Jet SQL. Він має деякі відмінності від SQL/2, зокрема є відмінності в операторі SELECT. Так, основна структура оператора SELECT в SQL/2 має таку граматику:

SELECT[ DISTINCT] [DISTINCTROW]{* | <список атрибутів проекції >}

FROM  < перелік таблиць та/або запитів>

[WHERE <умова вибірки (до групування)>]

[GROUP BY <ім'я атрибута >]

[HAVING <умова вибірки (після групування)>]

[ORDER BY <список атрибутів > [ASC|DESC] ]

Але в Jet SQL (Access SQL) граматична конструкція фрагменту FROM ... має інший вигляд. Справа в тому, що в SQL-92 закладена класичне із реляційної алгебри θ-з’єднання таблиць, що перелічені після ключового слова FROM. Умова θ-з’єднання задається після ключового слова WHERE.

Приклад. Таблиці TCHS та POST містять такі дані

TCHS                                                                          POST

CdTh

NmTh

CdPs

CdCf

CdPs

NmPs

NrNv

3

Середа І.С.

01

6

01

професор

600

5

Бандура В.М.

02

6

02

доцент

700

6

Мунтян Р.Д.

01

7

03

старший викладач

750

11

Сірко В.В.

02

7

04

викладач

800

15

Оприско Ю.Й.

02

2

17

Колчак А.Д.

05

12

Похожие материалы

Информация о работе