Установка і настроювання серверів DHCP, DNS і WINS (Лабораторная работа № 10), страница 3

Якщо оренда не була обновлена DHCP-сервером після закінчення половини її строку, клієнт спробує зв'язатися з усіма доступними DHCP-серверами після закінчення 87,5% часу оренди, відправляючи широкомовне повідомлення DHCPREQUEST (це проілюстровано нижче). Сервер DHCP відповідає або повідомленням DHCPACK (оренда обновлена) або повідомленням DHCPNACK (клієнтові прийде повторити ініціалізацію й орендувати іншу IP-адресу).

Якщо оренда минула або отримана повідомлення DHCPNACK, DHCP-клієнт повинен негайно відмовитися від використання IP-адреси. Потім він спробує орендувати нова IP-адреса.

Якщо строк оренди минув, а клієнт не може одержати нову оренду, то зв'язок по TCP/IP припиняється до призначення клієнтові нової адреси. Помилка мережі повертається всім мережним додаткам, що намагаються використати інтерфейси неініціалізованого стека протоколів TCP/IP.

Використання утиліти Ipconfig

Крім перевірки конфігурації протоколу TCP/IP комп'ютера, утиліта Ipconfig використається для відновлення конфігураційних параметрів і строку оренди, а також для повторного одержання оренди. Для перевірки IP-адреси комп'ютера, маски підмережі й шлюзу за замовчуванням наберіть у командному рядку:

ipconfig

Для перевірки конфігурації протоколу IP для операційної системи й мережного адаптера наберіть у командному рядку:

ipconfig /all

За допомогою параметра /all Ви одержите наступну інформацію про конфігурацію протоколу TCP/IP:

·  ім'я вузла, призначене локальному комп'ютеру;

·  IP-адреси всіх серверів DNS, дозволених для використання локальним комп’ютером;

·  тип вузла (режим роботи) NetBIOS, наприклад широкомовний, гібридний, одноранговий, або «точка-крапка», змішаний;

·  ідентифікатор області видимості (Scope ID) імен NetBIOS;

·  дозволено чи ні IP-маршрутизацію;

·  доступний чи ні довірений агент WINS;

·  чи використаються при дозволі імен NetBIOS засобу DNS чи ні.

Параметр /all дозволяє одержати відомості про конфігурації протоколу IP для мережного адаптера:

·  опис плати адаптера, наприклад EtherLink II;

·  фізична адреса плати адаптера;

·  чи використається автоконфігурація по DHCP чи ні;

·  IP-адреса локального комп'ютера;

·  маску підмережі локального комп'ютера;

·  шлюз за замовчуванням локального комп'ютера;

·  IP-адреси основного й запасного серверів WINS.

Відновлення оренди

Параметр /renew задає відправлення повідомлення DHCPREQUEST на сервер DHCP для одержання обновлених конфігураційних параметрів і часу оренди. Якщо сервер DHCP недоступний, то клієнт буде використати поточну конфігурацію, надану сервером DHCP. Наберіть у командному рядку:

ipconfig /renew

Звільнення оренди

Параметр /release задає відправлення DHCP-клієнтом повідомлення DHCPRELEASE на сервер DHCP і звільнення оренди. Це корисно, коли клієнт переміщається в іншу мережу й більше не має потреби в оренді. Після виконання цієї команди передача по протоколі TCP/IP перерветься. Наберіть у командному рядку:

ipconfig /release

Клієнти Microsoft DHCP не відправляють повідомлення DHCPRELEASE при вимиканні. Якщо клієнт виключений протягом усього строку оренди (і оренда не обновлялася), то після закінчення її строку DHCP-сервер може призначити IP-адресу цього клієнта іншому клієнтові. Якщо клієнт не посилає повідомлення DHCPRELEASE, у нього більше шансів одержати ту ж IP-адресу при черговій ініціалізації.

Сервер DNS

У роботі DNS беруть участь три основних компоненти: клієнти DNS, або програми дозволу імен (resolvers), сервери імен і простір імен домена.

У найпростішому випадку DNS-клієнт посилає запити серверу імен. Сервер повертає або необхідну інформацію, або вказівка на інший сервер імен, або повідомлення про відмову, якщо запит не може бути вдоволений.

Доменна система імен - це система керування ієрархічною розподіленою базою даних, що використає технологію клієнт-сервер. DNS працює на прикладному рівні (application layer) і використає UDP й TCP/IP як нижчележачий протоколи.