Опис алгоритму Keeloq. Основні визначення технології KeeLoq, страница 2

Строгий Лавинний Критерій (SAC). Щоб задовольняти даному критерію необхідно, щоб на один змінений біт зашифрованої інформації змінювалася половина вихідних інформаційних битов Отже, можливість угадування будь-якого біта інформації дорівнює 0.5, а ймовірність правильного вгадування всієї 32-розрядної інформаційної посилки дорівнює одна до 4,300,000.000! На вхід алгоритму при проведенні тестів подавалося випадкове значення 64-бітного ключа, а також уміст лічильника Грэя, що вважав починаючи з нуля. У кожному випадку значення, що з'являється на виході алгоритму рівнялося із вхідною величиною (SAC тест) або з попереднім кодом (АЕ тест). Обидва випадки дали наступні результати: при АЕ тесті середня величина змінюваних бітів виявилася рівної 16.0 (50%) зі стандартним розкидом значень 2.83 (8.8%) При SAC тесті зміна одного вхідного біта дає зміну вихідного значення в середньому на 50%, із середнім розкидом значення в 8.8%

Основні визначення технології KeeLoq

Серійний номер - у кожен передавач, при виготовленні, програмується 28 або 32. бітний унікальний серійний номер

Секретний ключ - це 64-бітний код формований функцією генератора ключів з 28/32-бітного серійного номера або 32/48-бітного «кодового зерна» й 64-бітного заводського номера. Секретний ключ не може бути лічений він ніколи не передається

Кодове зерно - це 32/48-бітне значення програмується в кодер передавача При цьому половина кодового значення використається при генерації ключа. Значення "кодового зерна" передається передавачем тільки після натискання на ньому певної комбінації клавіш і може вимикатися по закінченні процесу навчання.

Генерація секретного ключа - використається для формування унікального номера передавача. При генерації використається серійний номер й «кодове зерно». Генерація коду вироблятися за нелінійним законом виробляється программатором при програмуванні кодера.

Заводський ключ - програмується в декодер при виготовленні пристрою й використається для генерації секретного ключа

Нормальний режим навчання - приймач використає інформацію отриману зі звичайної кодової посилки для одержання секретного ключа передавача, визначення величини розходження й лічильника синхронізації Вся інформація отримана від передавача, зберігається

Безпечне навчання - передавач активізується через певну комбінацію кнопок, після чого він передає 32- або 48-бітну кодову посилку («кодове зерно»), що може використатися при генерації ключа як його частина

Величина дискримінації - величина дискримінації являє собою 12-бітні фіксовані частини зашифрованого слова. Дана величина використається приймачем при розшифровці

Лічильник синхронізації - 16-бітний лічильник, що збільшує своє значення на одиницю щораз коли відбувається активізація передавача Приймач запам'ятовує значення лічильника у внутрішній пам'яті й порівнює його зі значенням, отриманим з попередньої посилки. Якщо значення попадає в робоче вікно, то код приймається.

Основні технічні характеристики й можливості елементів» для систем лелек ні іонного керування  виконаних за технологією KeeLoq

Кодери

Формувачі  «стрибучого» коду KeeLoq призначені для односпрямованих систем дистанційного керування. У функції кодера входить тільки формування кодової посилки, розроблювачам системи дистанційного керування необхідно подбати про організації каналу зв'язку. Ініціалізація  кодера, на передачу коду, відбувається по натисканню на кнопку пульта дистанційного керування. Для радіомаяка на основі технології KeeLoq ініціалізація передачі коду може відбуватися й під впливом зовнішнього електромагнітного поля