Основні особливості архітектури мікроконтролерів PlCmicro. Організація пам'яті програм. Непряма адресація, регістри INDF й FSR, страница 17

Час установки напруги повинне визначаться по напрузі на виводі vref .  У прикладі 19-1    показане настроювання опорного джерела з напруги 1,25У при напрузі живлення 5У.

При відомих значеннях vref й vdd. Вам необхідно розрахувати значення бітів VR3: VRO.   У рівнянні 19-1показана формула обчислення VR3:VRО. Оскільки значення VR3:VRО цілочислене, те може виникати деяка помилка. Рівні vref vdd повинні бути обрані таким чином, щоб значення VR3:VR0 було не більше 15.

Рівняння 19-1 Обчислення VR3 VRO

Якщо VRR=1

                                          Якщо VRR=0

                                                          

.АЦП

   Модуль аналого-цифрового перетворювача (АЦП) має до восьми вхідних каналів.

   Вхідний аналоговий сигнал через комутатор каналів заряджає внутрішній конденсатор АЦП Сhold. Модуль АЦП перетворює напругу утримування на конденсаторі Сmold у відповідний 8 - розрядний цифровий код методом послідовного наближення. Джерело опорної напруги може бути програмно обраний з виводу vjd або vref. Допускається робота модуля АЦП в SLEEP режимі мікроконтролера, при цьому як джерело тактових імпульсів для АЦП повинен бути обраний RC генератор.

Для керування АЦП у мікроконтролері використовується 3 регістри:

•     Регістр результату ADRES;

•      Регістр керування ADCONO,

•     Регістр керування ADCON1

Регістр ADCONO використовується для настроювання роботи модуля АЦП, а за допомогою регістра ADCON1 установлюється, які входи мікроконтролера будуть використані модулем АЦП й у якому режимі (аналоговий вхід або цифровий порт вхіду/вихіду ).

Структурна схема модуля АЦП показана на малюнку 21-1.


Робота модуля АЦП.

У регістрі ACRES зберігається 3- розрядний результат аналога- цифрового перетворення. Коли перетворення завершене, результат перетворення записується в регістр ADRES, після чого скидається біт GО/-DONE (ADСONO<2>) і встановлюється прапор переривання ADIF.

      Після включення й настроювання АЦП необхідно вибрати робочий аналоговий канал.   Відповідні біти TRIS аналогових каналів повинні набудовувати канал порту вхіду/вихіду на вхід.   Перед початком перетворення необхідно витримати тимчасову паузу. Рекомендована послідовність дій для роботи з АЦП:

1      Настроїти модуль АЦП

•      Настроїти  виводи  як аналогові  входи,  входи  Vbef  або      цифрові канали   вхіду/вихіду  (ADCON1)

•       Вибрати вхідний канал АЦП (ADCONO),

•       Вибрати джерело тактових імпульсів для АЦП (ADCONO),

•       Включити модуль АЦП (ADCONO)

2     Настроїти переривання від модуля АЦП (якщо необхідно).

•       Скинути біт ADIF в '0',

•       Установити біт ADIE в '1';

•       Установити біт PEIE в '1'.

•       Установити біт GIE в '1'.

3     Витримати паузу, необхідну для зарядки конденсатора Chqld

4     Почати аналого-цифрове перетворення

•      Установити GO/-DONE біт в '1' (ADCONO)

5     Очікувати, закінчення перетворення:

•      Чекати,поки біт GO/- DONE не буде скинутий в '0’ АБО

•      Очікувати переривання по закінченню перетворення

6  Уважати результат перетворення з регістра ADRES скинути біт ADIF в '0'. якщо це необхідно

7  Для наступного перетворення необхідно виконати кроки починаючи з пункту 1  або 2. Час перетворення одного біта визначається  як час Тad.   Мінімальний час очікування перед наступним перетворенням повинне становити не менш 2 Тad.  

На малюнку 21-2 показана послідовність перетворення аналогового сигналу. Час заряду Сhоld - інтервал часу протягом якого на внутрішній конденсатор АЦП подається зовнішній сигнал. Час перетворення дорівнює 10  Тad   відлік починається з моменту установки в '1' біта GO. Сума цих двох тимчасових інтервалів є тривалістю повного циклу перетворення АЦП. Існує мінімальний інтервал часу, протягом якого зовнішній сигнал подається, на внутрішній конденсатор Сhоld, щоб гарантувати необхідну точність АЦП.
21.5.Блок-схема роботи АЦП.

Точність перетворення АЦП