Питання № 1-32 до екзамену з дисципліни "Правові основи технічного захисту інформації" (Нормативно-правове регулювання діяльності пов’язаної з державною таємницею. Основні положення Закону України “Про інформацію”)

Страницы работы

Содержание работы

Правові основи ТЗІ

1. Нормативно-правове регулювання діяльності пов’язаної з державною таємницею.

2. Закон України "Про міліцію".

3. Відповідальність за порушення законодавства про ДТ (Закон України "Про державну таємницю").

4. Організація захисту інформації в АС (Закон України "Про захист інформації у інформаційно-телекомунікаційних системах").

5. Інформація, яка не може бути ДТ (Закон України "Про державну таємницю").

6. Закон України про банки та банківську діяльність.

7. Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг".

8. Закон України "Про державну таємницю".

9. Закон України "Про електронний цифровий підпис".

10.  Загальні вимоги по захисту інформації. (Закон України "Про захист інформації у інформаційно-телекомунікаційних системах").

11.  Основні положення “Звіду відомостей, що становлять державну таємницю України” (ЗВДТ).

12.  Віднесення інформації до ДТ у різних сферах діяльності (Закон України "Про державну таємницю").

13.  Концепція національної інформаційної політики. Загальні положення.

14.  Положення "Про технічний захист інформації в Україні".

15.  Головні напрямки роботи державного експерта з питань таємниць “Положення про державного експерта з питань таємниць”.

16.  Віднесення інформації до ДТ у різних сферах діяльності (Закон України "Про державну таємницю").

17.  Положення про контроль за функціонуванням системи ТЗІ.

18.  Закон України "Про захист інформації у інформаційно-телекомунікаційних системах".

19.  Концепція національної інформаційної політики. Державна політика у сфері засобів масової інформації.

20.  Основні напрямки державної політики у сфері ТЗІ (По Концепції ТЗІ в Україні).

21.  Система ТЗІ. Загрози безпеці інформації та стан її технічного захисту (По Концепції ТЗІ на Україні).

22.  Право власності на інформацію. Інформація як товар, продукція і послуга. Учасники інформаційних відносин, їхні права. Обов’язки учасників інформаційних відносин (Закон України "Про інформацію").

23.  Режим доступу до інформації. Доступ до відкритої інформації. Інформація з обмеженим доступом. Доступ громадян до інформації про них. (Закон України "Про інформацію").

24.  Концепція національної інформаційної політики. Інформаційна безпека.

25.  Відповідальність за порушення закону по захисту інформації (Закон України "Про захист інформації у інформаційно-телекомунікаційних системах").

26.  Принципи, які покладені в основу створення і функціонування системи безпеки інформації.

27.  Принципи формування та проведення державної політики в галузі ТЗІ (Концепція ТЗІ України).

28.  Основні напрямки державної політики в галузі ТЗІ (Концепція ТЗІ України).

29.  Закон України "Про СБУ".

30.  Інформаційна діяльність. Області інформації. Джерела інформації. Документ в інформаційних відносинах (Закон України "Про інформацію").

31.  Законодавство України про ДТ. Сфера дії Закону. Державна політика у відношенні ДТ. Здійснення права власності на інформацію віднесену до ДТ (Закон України "Про державну таємницю").

32.  Основні положення Закону України “Про інформацію”.

Похожие материалы

Информация о работе