Випромінення, на основі якого працюють прилади нічного бачення. Способи приховування об’єктів від приладів нічного бачення (Відповіді на 23 контрольних питання практичної роботи № 6)

Страницы работы

Содержание работы

Практична робота №6.

Контрольні питання:

1.  На основі якого випромінення працюють прилади нічного бачення?

На основі ІЧ-випромінення та в ІЧ-діапазоні.

2.  Що таке прилад нічного бачення?

Це прилад для візуально-оптичного спостереження в інфрачервоному діапазоні.

3.  Використання приладів нічного бачення

Вони використовуються для переміщення невидимого для очей зображення в інфрачервоному діапазоні  (більше 0.76 мкм) у видимий діапазон.

4.  Принцип роботи приладів нічного бачення

Основу приладів нічного бачення становить електронно-оптичний перетворювач (ЭОН), що перетворить невидиме оком зображення об'єкта спостереження у видиме. Найпростіший  ЭОП. так звана склянка Полотна складається із двох паралельних пластин, поміщених у скляну склянку, з якого викачаний повітря

5.  Класифікація приладів нічного бачення

·  прилади малої дальності дії (нічні окуляри), що дозволяють бачити  фігуру челове-ка на відстані 100-200 м. Вага й габарити цих приладів дозволяють носити їх у кишенях, сум-ках, портфелях;

·  прилади (нічні біноклі, труби) середньої дальності (людина видна до 300-400 м), на-блюдение ведеться за допомогою з рук;

·  прилади великої дальності дії (до 1000 м), установлювані для спостереження на тринозі або рухливому носії.

6.  Класифікація приладів нічного бачення по способу підсвічування

·  об'єкт спостереження подсвечивается за допомогою штучного джерела Ик-излучения, розміщеного на приладі нічного бачення;

·  с підсвічуванням від природного висвітлення;

·  приймаюче власне теплове випромінювання об'єкта спостереження.

7.  Опишіть принци дії «труби» Ломоносова

На фотокатод об'єктивом проектується зображення в ІЧ-диапазоні. У кожній крапці фотокатода під дією фотонів світла виникають вільні електрони, кількість яких пропорційно яскравості відповідної крапки зображення. Електричне поле між пластинами вириває вільні електрони з фотокатода й, розганяючи, спрямовує їх до екрана з люмінофором.

8.  Перелічіть основні фізичні закони, застосовні до приладів нічного бачення.

·  Закон Стефана-Больцмана.

·  Закон Кірхгофа.

·  Закон Стефана-Больцмана у формі для технічних розрахунків

9.  Яку природу мають ІЧ-хвилі?

Копускулярно-хвильову.

10.  Основні переваги приладів нічного бачення.

·  Можна бачити вночі

·  Можна бачити крізь деякі матеріали

11.  Основні недоліки приладів нічного бачення.

·  Великі затримки

·  Низьке розрішення

12.  Закон Стефана-Больцмана. Формулювання, фізичний зміст.

Встановлює зв’язок між випромінювальною здатністю й температурою абсолютно чорного тіла.

13.  Закон Кірхгофа.

14.  Закон Стефана-Больцмана у формі для технічних розрахунків.

15.  Закон зсуву Віна.

16.  Визначення абсолютно чорного тіла.

Це тіло яке поглинає усе падаюче на нього випромінення.

17.  Визначення сірого тіла.

Це тіло яке поглинає лише частку падаючого на нього випромінення.

18.  Чи є людське тіло сірим тілом?

Так.

19.  Коефіцієнт чорності. Формулювання, фізичний зміст.

Коефіцієнт що характеризує яку частину підведеної енергії поглине тіло.

20.  Ослаблення дії приладів нічного бачення.

Ослаблення дії приладів нічного бачення спостерігається при невеликій різниці між температурою навколишнього середовища та об’єктом спостереження.

21.  Способи збільшення дальності приладів нічного бачення.

·  Збільшення чутливості

·  Збільшення підсилювання

22.  У якому діапазоні ІЧ-хвиль працює реальний прилад нічного бачення?

З довжиною хвилі більше 0,76 мкм

23.  Способи приховування об’єктів від приладів нічного бачення.

·  Зближення з температурою фона

·  Накриття тепло ізолюючим матеріалом

Похожие материалы

Информация о работе