Задачи к практическим работам № 1-9 по дисциплине "Основы защиты видео информации", страница 2

Дано:                              Решение:

Задача 4.4

Условие:      Система из двух линз – которая собирает Л1 и рассеивает Л2 – имеет угловое увеличение γ = 25. Задний фокус линзы Л1 совпадает с передним фокусом линзы Л2. Каким должен быть диаметр линзы ,что бы было полностью засвечена чувствительная площадка фотоприёмника, который имеет диаметр d = 4 мм?

Дано:                              Решение:

Задача 4.5

Условие:      Определить расстояние между двумя точками линзы телеобъектива где f1 = 100 мм f2 = –50 мм с условием, что размер фотоаппарата в 1.5 раз меньше эквивалентного фокусного расстояния телеобъектива.

Дано:                              Решение:

Вопрос 4.3

Вопрос:        Що із себе представляє оптико-механічний прилад?

Ответ:          Оптико-механічний прилад представляє із себе комбінацію оптичної та механічної систем.

Вопрос 4.4

Вопрос:        Назвіть основні частини фотоапарата.

Ответ:          Всі фотоапарати складаються зі світлонепроникного корпуса із закріпленим на його передній стінці об'єктивом, пристрою для розміщення або фіксації світлочутливого матеріалу, розташованого в задньої стінки корпуса, і затвора.

Вопрос 4.5

Вопрос:        Що ставиться до допоміжних вузлів і механізмів фотоапарата?

Ответ:          Допоміжні вузли і механізми фотоапарата:

·  видошукач для визначення границь поля зображення;

·  далекомір для ручного або автоматичного визначення відстані до об'єкта;

·  фокусировочный механізм для сполучення фокальної площини об'єктива із площиною розташування світлочутливого матеріалу;

·  механізм, що транспортує фотоплівку на один кадр і точна установка її проти кадрового вікна фотоапарата;

·  экспонометрический вузол, призначений для визначення експозиційних параметрів (витримки й діафрагми) у відповідності зі світлочутливістю використовуваного фотоматеріалу і яскравістю об'єкта.

Практическая работа №5

Задача 5.3

Условие:      Определить минимальную кинетическую энергию, которой должен владеть электрон, что бы в среде с показателем преодоления преломления n = 1,7 образовалось черенковское излучение.

Дано:                              Решение:

Задача 5.4

Условие:      Определите максимальную скорость фотоэлектрона, который вылетает с поверхности метала, если фототок пропадает при сдерживающем напряжении Uс = 2,5 B.

Дано:                              Решение:

Задача 5.5

Условие:      Определить с какой скоростью должен двигаться электрон, что бы его импульс равнялся импульсу фотона с длинной волны l = 300 мкм.

Дано:                              Решение:

Задача 5.6

Условие:      Определите максимальную скорость фотоэлектрона, который вылетает с поверхности цинку (работа выхода А = 4 еВ) при облучении g-излучением с длинной волны l = 2,63 пм.

Дано:                              Решение:

Вопрос 5.1

Вопрос:        Що містить у собі комплекс засобів телевізійного спостереження?

Ответ:          Оптична система, ПЗЗ, канал зв’язку, система запису, екран.

Вопрос 5.3

Вопрос:        Яким чином на екрані телевізора будується зображення?

Ответ:          Зображення будується таким чином: електронний промінь з електронно-променевої трубки пробігає просторово весь екран 50 разів на секунду, визиваючи свічення люмінофору на поверхні екрана.

Вопрос 5.5

Вопрос:        Яким чином провадиться запис на магнітні стрічки відеокасети?

Ответ:          Так само як і на магнітні стрічки аудіокасети, але навскоси.

Вопрос 5.7

Вопрос:        Яка структура покладена в основу приладів із зарядовим зв’язком?

Ответ:          Зчитування зарядів, що утворяться в кожному осередку ПЗС під дією світла крапок зображення, виробляється шляхом послідовного перекачування  зарядів з осередку на осередок, під дією керуючих сигналів, що подаються на електроди. У результаті цього на виході ПЗС утвориться послідовність електричних сигналів, амплітуда яких відповідає величині заряду на осередках мішені ПЗС.

Вопрос 5.9

Вопрос:        У якому діапазоні працюють телевізійні камери із ПЗС?

Ответ:          Вони працюють у діапазоні частот від 60 МГЦ до 2.3 ГГЦ і вище.

Практическая работа №6

Задача 6.3

Условие:      Для маскировки объекта применяется дымовая завеса. Вещество с каким радиусом частиц необходимо применять для маскировки, если допустимая концентрация вещества равна g1 = 0,05 г/м3? Известно, что противник применяет для разведки на данной местности ПНВ с дальностью наблюдения l2 = 800 м при задымлении r2 = 10 мкм и g2 = 0,06 г/м3. Маскировку сделать из запасом на 100 м (видимость не более  l1 = 700 м).