Розробити схему джерела опорної напруги 4,7 В при струмі навантаження 15 мА. Розробити інвертуючий посилювач-обмежувач із коефіцієнтом посилення 20 (Розв'язок 14 задач з курсу "Мікросхемотехніка"), страница 3

N

X3

X2

X1

X0

Y

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

2

0

0

1

0

0

3

0

0

1

1

0

4

0

1

0

0

0

5

0

1

0

1

1

6

0

1

1

0

0

7

0

1

1

1

0

8

1

0

0

0

1

9

1

0

0

1

0

10

1

0

1

0

1

11

1

0

1

1

0

12

1

1

0

0

1

13

1

1

0

1

1

14

1

1

1

0

1

15

1

1

1

1

0

            Решение:

Відповідно до заданої функції складаємо таблицю істинності.

Використовуючи таблицю істинності, заповнюємо карту Карно.

При реалізації функції на елементах АБО – НІ краще на початку одержати заперечення заданої функції. Поєднуємо суміжні клітини карти Карно, що відповідають значенням функції. При цьому отримані три області по дві клітини в кожній. Шукана функція буде мати вигляд:

Для реалізації пристрою на елементній базі І – НІ, використо­вуючи правило де Моргана, перетворимо І у АБО:

На основі отриманого виразу син­тезуємо принципову схему пристрою.


12.  3 використанням логічних елементів І – НІ розробити схему пристрою, який реалізує логічну функцію чотирьох змінних Y = ∑(5, 8, 10, 13, 14).

N

X3

X2

X1

X0

Y

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

2

0

0

1

0

0

3

0

0

1

1

0

4

0

1

0

0

0

5

0

1

0

1

1

6

0

1

1

0

0

7

0

1

1

1

0

8

1

0

0

0

1

9

1

0

0

1

0

10

1

0

1

0

1

11

1

0

1

1

0

12

1

1

0

0

0

13

1

1

0

1

1

14

1

1

1

0

1

15

1

1

1

1

0

Решение:

Відповідно до заданої функції складаємо таблицю істинності.

Використовуючи таблицю істинності, заповнюємо карту Карно: поєднуємо

суміжні клітини карти, отримуємо три області по дві клітини в кожній.

Шукана функція буде мати вигляд:

.

Для реалізації пристрою на елементній базі І – НІ, використовуючи правило де Моргана, перетворимо АБО у І:

На основі отриманого вираження синтезуємо принципову схему пристрою.

13.  Розробити схему диференційного підсилювача з коефіцієнтом підсилення К=20. Диференційний підсилювач може бути реалізований за допомогою ОП.

            Решение:

Диференціальний підсилювач може бути реалізований за допомогою ОП.

Для нормальної роботи пристрою необхідне виконання умови .

Вибираємо кОм, кОм. При цьому коефіцієнт підсилення ДП A3 складе .


14.  Розробити інвертуючий посилювач-обмежувач із коефіцієнтом посилення 20 та рівнями обмеження +4 В та –6 В.

            Решение:

Схему можна реалізувати, як інвертуючий підсилювач з нелінійним колом, паралельно колу ВЗЗ.

Нелінійне коло може бути виконане, як два зустрічно з'єднаних стабілітрони.

Вибираємо кОм.

Визначаємо кОм.

Для компенсації похибки від вхідних струмів ОП необхідний резистор Ом.

У режимі обмеження напруга на виході буде визначатися як , де  – напруга стабілізації відповідного стабілітрона, В – пряма напруга на стабілітроні. Стабілітрон VD1 працює при позитивній напрузі на виході. B. Вибираємо стабілітрон з найближчими параметрами – КС133А (В). Стабілітрон VD2 працює при негативній напрузі на виході B. Вибираємо стабілітрон з найближчими параметрами – КС156А (В).