Розробити схему джерела опорної напруги 4,7 В при струмі навантаження 15 мА. Розробити інвертуючий посилювач-обмежувач із коефіцієнтом посилення 20 (Розв'язок 14 задач з курсу "Мікросхемотехніка"), страница 2

6.  !!!!!!!Розробити схему однокаскадного транзисторного підсилювача класу А з ОК, транзистори Т3102А. Вихідні дані: Eк = 7 В, Іео = 5 мА. Визначити вхідний та вихідний опори каскаду.

            Решение: на половину! Нет вихідний опори каскаду

Схема підсилювача показана на малюнку.

Вибираємо напругу на виході в режимі спокою В.

Тоді Ом.

По довіднику знаходимо .

Струм дільника  повинен бути значно більше струму бази спокою. Визначаємо струм бази мА.

Вибираємо струм дільника мА.

Тоді кОм.

кОм.

Вхідний опір по змінному струму підсилювача являє собою паралельне з'єднання резисторів вхідного дільника та вхідного опору транзистора по змінному струму.

, де мВ.

кОм.


7.  Розробити схему однокаскадного транзисторного посилювача класу А з ОЄ та ООС по току на транзисторі КТ3102Б (β = 200 изменить на 20). Вихідні дані: Eк = 6 В, Іко = 0,2 мА. Визначити вхідний та вихідний опір каскаду.

            Решение:

Схема підсилювача показана на малюнку. Конденсатор  усуває вплив ВЗЗ на змінному струмі.

Для схем з СЕ(спільним емітером) й ВЗЗ по напрузі звичайно вважаємо, що напруга на колекторі В.

По довіднику знаходимо .

Визначаємо струм бази мА.

Струм дільника  повинен бути значно більше струму бази спокою. Вибираємо струм дільника мА.

Так як В, то кОм.

По резисторах  і  протікає струм , тоді кОм.

Резистори  і  краще вибрати однаковими, тоді кОм.

По резистору  протікає сума струмів дільника, бази і колектора, тоді кОм.

Вихідний опір каскаду з СЕ(спільним емітером) дорівнює опорові резистора в колекторному колі, тобто . У даному випадку цей опір для більшої точності можна представити, як паралельне з'єднання  і . кОм.

Вхідний опір по змінному струму підсилювача являє собою паралельне з'єднання резисторів вхідного дільника і вхідного опору транзистора по змінному струму.

, де мВ.

 кОм.


8.  Розробити схему однокаскадного посилювача класу А з ОЄ та ООС по напрузі на транзисторі КТ315Б(β = 20). Вихідні дані: Eк = 5 В, Іко = 1 мА. Визначити коефіцієнт підсилення каскаду.

            Решение: расчет для транзисторного усилителя

Схема підсилювача показана на малюнку. Конденсатор  усуває вплив ВЗЗ на змінному струмі.

Для схем з СЕ (спільним емітером) й ВЗЗ по напрузі звичайно вважаємо, що напруга на колекторі  В.

По довіднику знаходимо . Визначаємо струм бази мА.

Струм дільника  повинен бути значно більше струму бази спокою. Вибираємо струм дільника мА.  Так як В, то кОм.

По резисторах  і  протікає струм , тоді кОм.

Резистори  і  краще вибрати однаковими, тоді кОм.

По резистору  протікає сума струмів дільника, бази і колектора, тоді кОм.

Коефіцієнт підсилення визначається по формулі: , де , мВ.


9.  Розробити схему однокаскадного транзисторного посилювача класу А з ОЄ та ООС по току на транзисторі КТ3102Е. Вихідні дані: Eк = 9 В, Іко = 0,1 мА, Кu = 30. В.

Решение:

Схема підсилювача показана на малюнку. Конденсатор  усуває вплив ВЗЗ на змінному струмі,

 резистор  дозволяє установити необхідний коефіцієнт підсилення.

Для схем з СЕ(спільним емітером) й ВЗЗ по струму звичайно вважаємо, що напруга на базі В і напруга на колекторі В.

Тоді кОм, напруга на емітері менше напруги на базі на величину .

Тоді кОм.

По довіднику знаходимо .

Струм дільника  повинен бути значно більше струму бази спокою. Визначаємо струм бази мА.

Вибираємо струм дільника мА.

Тоді кОм,

кОм.

Коефіцієнт підсилення по змінному струму такої схеми визначається співвідношенням , де  – еквівалентний опір емітерного кола. ,

де , мВ.

кОм,

Ом,

Ом.


10.  З використанням двійкового лічильника із входом збросу розробити лічильник з коефіцієнтом переліку 10. Побудувати часову діаграму лічильника.

(З використанням бінарного лічильника з входом скидання розробити лічильник з коефіцієнтом перерахування 10. Побудувати тимчасову діаграму лічильника).

Для рішення поставленої задачі необхідно доповнити лічильник логічною схемою, що буде скидати лічильник при досягненні вхідного коду 10. Число 10 у бінарному коді виглядає як 1010, значить для формування сигналу скидання необхідний елемент 2І, на входи якого будемо подавати сигнали  і  з виходу лічильника.

11.  З використанням логічних елементів АБО-НЕ розробити схему пристрою, який реалізує логічну функцію чотирьох перемінних Y = ∑(5, 8, 10, 13, 14).