Побудова тривимірних заповнених зображень засобами бібліотеки OpenGL (Лабораторна робота № 4)

Страницы работы

Содержание работы

Лабораторна робота №4 – Побудова тривимірних заповнених зображень засобами бібліотеки OpenGL

Теоретичні відомості

Перед виконанням лабораторної роботи слід вивчити роботу підпрограм glFrustum та gluLookAt. Приклад їх застосування наведено в проекті Open_GL_3d_Solid, \\mercury\tasks\serh_syd\Open GL\Open_GL_3d_Solid.dpr .

Завдання

Короистуючись прикладом проекту Open_GL_3d_Solid розробити програму, що випадковим чином виводить на екран ряд 3- та 4-гранних пірамід з зафарбованими гранями. Для цього:

1. Створити клас, що описує абстрактну піраміду та підкласи "3-гранна піраміда" та "4-гранна піраміда". До класів включити конструктор CreateRandom() без параметрів, що створює випадкову піраміду, розміщену в просторі ; ; . Основа піраміди має бути горизонтальною, діаметр кола, описаного навколо основи лежить в діапазоні , висота піраміди лежить в діапазоні . Діаграму класів для пірамід наведено нижче:

Віртуальний метод Plot() призначено для малювання піраміди на екрані. При виконанні процедури Plot() Open GL-контекст має вже бути повністю підготовлено до роботи. 

2. До властивостей головної форми програми додати список, що повинен зберігати ряд об’єктів – екземплярів класів, описаних  в попередньому пункті. Список слід заповнювати при обробці події onCreate форми шляхом виклику конструкторів CreateRandom().

3. В обробнику події onPaint слід викликати метод Plot() для всіх об’єктів, включених до списку.

Похожие материалы

Информация о работе