Екзаменаційні білети № 1-30 з дисципліни "Захист інформації від витоку технічними каналами" (Поняття витоку інформації. Вплив зовнішніх факторів на інтенсивність випромінювань.)

Страницы работы

Содержание работы

Екзаменаційний білет № 1

1.  Поняття витоку інформації.

2.  Потужність випромінювання об'єктів.

3.  Направляючі лінії зв'язку.

Екзаменаційний білет № 2

1.  Особливості витоку інформації.

2.  Довжина каналу витоку інформації.

3.  Кабельні лінії зв'язку.

Екзаменаційний білет № 3

1.  Автономні процеси.

2.  Вплив стану атмосфери на дальність видимості.

3.  Основні параметри провідних ліній зв'язку.

Екзаменаційний білет № 4

1.  Структура каналу передачі інформації.

2.  Розрахунок дальності прямої видимості з урахуванням кривизни емлі.

3.  Акустичний канал.

Екзаменаційний білет № 5

1.  Структура каналу передачі інформації.

2.  Типові варіанти оптичних каналів витоку інформації.

3.  Коефіцієнт проникнення звуку в середовище.

Екзаменаційний білет № 6

1.  Основні елементи витоку інформації.

2.  Волоконно-оптичні лінії зв'язку.

3.  Структура акустичного каналу.

Екзаменаційний білет № 7

1.  Джерела сигналів.

2.  Види волокон у лініях зв'язку.

3.  Рівні голосності.

Екзаменаційний білет № 8

1.  Шляхи входу і виходу інформації.

2.  Дисперсія волокна. Вплив на передачу даних.

3.  Джерела акустичного каналу.

Екзаменаційний білет № 9

1.  Запис інформації.

2.  Волоконно-оптичні кабелі. Класифікація, варіанти витоку.

3.  Середовище поширення акустичного каналу.

Екзаменаційний білет № 10

1.  Види інформації.

2.  Класифікація електромагнітних хвиль по частоті.

3.  Акустична хвиля.

Екзаменаційний білет № 11

1.  Середовише поширення носія.

2.  Поляризація електромагнітної хвилі.

3.  Показники акустичної хвилі.

Екзаменаційний білет № 12

1.  Приймач інформації.

2.  Класифікація радіохвиль за умовами поширення.

3.  Властивості акустичної хвилі.

Екзаменаційний білет № 13

1.  Класифікація каналів витоку інформації.

2.  Переломлення радіохвиль з атмосфері.

3.  Явище реверберації.

Екзаменаційний білет № 14

1.  Фізична природа носія інформації.

2.  Поглинання радіохвиль в атмосфері.

3.  Розрахунок часу реверберації в приміщенні.

Екзаменаційний білет № 15

1.  Носії інформації в технічних каналах.

2.  Вплив частоти коливання радіохвиль на характеристику середовища поширення.

3.  Визначення оптимальних співвідношень реверберації.

Екзаменаційний білет № 16

1.  Порівняльна характеристика технічного й агентурного каналів витоку інформації.

2.  Коефіцієнт переломлення радіохвиль.

3.  Розбірливість мови.

Екзаменаційний білет № 17

1.  Відмінності каналів витоку інформації.

2.  Характеристика поширення кілометрових (довгих) хвиль.

3.  Акустичні шуми і перешкоди.

Екзаменаційний білет № 18

1.  Особливості технічних каналів витоку інформації.

2.  Характеристика поширення гектометрових (середніх) хвиль.

3.  Акусто-радіоелектронний канал витоку інформації.

Екзаменаційний білет № 19

1.  Інформативність каналу.

2.  Характеристика поширення коротких хвиль.

3.  Акустоелектричний перетворювач.

Екзаменаційний білет № 20

1.  Класифікація технічних каналів за часом прояву.

2.  Характеристика поширення ультракоротких (метрових) хвиль.

3.  Акустооптичний канал витоку інформації.

1.  Аналіз розглянутих каналів витоку інформації.

Екзаменаційний білет № 21

1.  Поняття складовий технічний канал.

2.  Класифікація технічних каналів за часом прояву.

3.  Джерела інформації.

Екзаменаційний білет № 22

1.  Характеристика каналу витоку інформації.

2.  Аналіз характеристик радіохвиль різних діапазонів.

3.  Носії інформації.

Екзаменаційний білет № 23

1.  Основні показники каналу витоку інформації.

2.  Методи підвищення дальності зв'язку.

3.  Структура матеріально-речовинного каналу.

Екзаменаційний білет № 24

1.  Інтегральна характеристика каналу.

2.  Ретранслятори радіосигналів.

3.  Ознаки демаскуючих речовин хімічних підприємств.

Екзаменаційний білет № 25

2.  Класифікація технічних каналів по ширині смуги частот пропущення.

3.  Поширення радіохвиль у місті.

Екзаменаційний білет № 26

1.  Вплив температури елементів на потужність випромінювання у видимому і ІК-диапазоні.

2.  Перешкоди в технічних каналах витоку інформації.

3.  Основний канал одержання сигнальних демаскуючих ознак.

Екзаменаційний білет № 27

1.  Об'єкт спостереження в оптичному каналі витоку інформації.

2.  Властивості радіоелектронного каналу.

3.  Варіанти комплексного використання каналів витоку.

Екзаменаційний білет № 28

1.  Структура оптичного каналу витоку інформації.

2.  Флуктуационні, гармонійні й імпульсні перешкоди.

3.  Витік інформації від одного джерела по декількох каналах.

Екзаменаційний білет № 29

1.  Зовнішні фактори, що впливають на інтенсивність випромінювань.

2.  Структура радіоелектронного каналу.

3.  Витік інформації від різних джерел.

Екзаменаційний білет № 30

1.  Вплив зовнішніх факторів на інтенсивність випромінювань.

2.  Види радіоелектронних каналів витоку інформації.

3.  Розрахунок імовірності впровадження дезінформації при використанні декількох каналів витоку інформації.

Похожие материалы

Информация о работе