Технологія EIB (European Installation Bus). Технологія LonWorks. Технологія BACnet. Технологія С-Bus. Стандарт RS-232

Страницы работы

Содержание работы


РОЗДІЛ 2

АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ СИСТЕМ

2.1. Технологія EIB (European Installation Bus)

В асоціацію EIBA (European Installation Bus Association) – входять десятки провідних компаній, вона заснована в Європі в 1990 році.

Пристрою, чи є вони передавачами чи приймачами, зв'язуються один з одним безпосередньо, без ієрархії чи  мережного контролюючого пристрою. Компоненти здійснюють передачу послідовно, асинхронно, конфлікти дозволяються розміщенням пріоритетів повідомлень. Передана інформація збирається в телеграми і через шину передається від джерела приймачу чи  групі приймачів. Повідомлення одержують всі абоненти, але реагують на нього тільки ті, кому воно адресовано. У випадку успішної передачі кожен приймач підтверджує одержання телеграми. При відсутності підтвердження передача повторюється. Після трьох невдалих спроб передача припиняється, а в запам'ятовуючому пристрої передавача фіксується інформація про несправність.

При необхідності, можливе введення централізованого режиму керування. Диспетчерський пульт чи  комп'ютер може бути розміщений в будь-яке місце на шині.                                                                    

Сьогодні EIB протокол підтримує обмін по крученій парі (9600 Байт/с), безпосередньо по силовій лінії (1200/2400 Біт/с, спочатку тільки для 230В, 50 Гц), по радіочастоті, по ІЧ-каналу.

При обміні даними по крученій парі:

-  з'єднання компонентів системи може виконуватися по типу "лінія", "зірка", "дерево" і в будь-яких сполученнях;

-  максимальна довжина лінії не повинна перевищувати 1000 м, причому відстань між двома компонентами не повинна перевищувати 700 м;

-  відстань між джерелом живлення і компонентом не повинна перевищувати 350 м, якщо живлення лінії забезпечується двома джерелами, то відстань між ними повинна бути більш 200 м;

-  в одній лінії може бути до 64 компонентів;

-  до 15 ліній можуть бути об'єднані в зону.

-  При обміні даними по силовій лінії:

-  топологія - "Як є" - зірка, дерево, комбінована;

-  швидкість передачі - 1200 Біт/с;

-  максимальне число логічних адрес –255;

-  максимальне число фізичних адрес – 32767.

Використовується для систем інтелектуального будинку у великих котеджах і адміністративних будинках як у комплексній системі автоматизації, так і для часткової автоматизації, наприклад для керування світлом на стадіонах, у кінотеатрах, конференц-залах і т.д. Підтримується більшістю виробників засобів автоматизації, таких як Gira, ABB, Siemens, Hager, Marten і ін.

2.2. Технологія LonWorks

Це трохи більш складна система, розроблена американською фірмою Echelon (США), для автоматизації будинків, промисловості, транспорту і цивільних установ. Мережна структура схожа із шиною EIB, але, завдяки можливості програмування вбудованого контролера, дозволяє реалізовувати складні протоколи керування виконавчими пристроями.

Ядром мережі LonWorks є мікропроцесор Neuron, що включає три 8-бітових мікропроцесори, вбудовану пам'ять і 11 контактів вводу-виводу. Будь-який LonWork пристрій містить Neuron-процесор і здатен забезпечувати одержання даних, двонаправлений зв'язок і керування.

В основі технології закладений стандартизований протокол LonTalk (EIA-709.1 - Control Network Protocol Specification). Концепція LonWorks - реалізація систем керування за допомогою "розподіленого інтелекту" - керуючої мережі (Local Operating Networks - LON), що має мінімальну кількість рівнів ієрархії, і в який немає вираженого центрального пристрою (Master).

Устаткування, що функціонує за технологією LonWorks, підтримує різні мережні топології. До них відносяться шина, зірка, кільце, а також широко розповсюджена змішана топологія. На ринку є кілька типів маршрутизоторів, що забезпечують підключення до різних промислових чи цивільних мереж. Для зменшення навантаження на мережу використовується механізм подій обміну повідомленнями, тобто дані передаються тільки тоді коли відбулися зміни. Мається вбудована підтримка розподіленої операційної системи.

Технологія LonWorks орієнтована на побудову територіально розподілених систем з великою кількістю вузлів. Найбільшою мірою всі її переваги розкриваються при побудові автоматизованих систем керування інженерними системами (освітлення, опалення, вентиляція, кондиціонування, системи доступу, охорони) житлових і промислових будинків (концепція інтелектуального будинку).

Похожие материалы

Информация о работе