Реалізація елементів ризик-орієнтованого підходу до освіти у розділах з ЦО дипломних робіт студентів

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Реалізація елементів ризик-орієнтованого підходу до освіти у розділах з ЦО дипломних робітстудентів

Миколаїв, Українській державний морський технічний університ

В.О. Михайлюк, канд.техн.наук., доцент

          Для забезпечення необхідного захисту від небезпек людство на всіх історичних етапах існування  було змушене постійно пристосовуватися до періодично мінливих умов життєвого середовища. З часом розв’язання проблеми захисту людини перетворилося в одне з найголовніших завдань цивілізованого суспільства. Тому не випадково, що дисципліни напрямку “Безпека життєдіяльності” введені до навчальних програм закладів освіти всіх рівнів. За наказом МНС № 97 від 23.04.01 “Про затвердження порядку здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні НС техногенного та природного характеру”, погодженим з Міністерством освіти і науки України, дипломні проекти і роботи випускників вищих закладів освіти повинні містити розділи з питань БЖД та ЦО. Це зрозуміло, оскільки саме дипломна робота є пробним каменем, на якому перевіряється рівень підготовки фахівця – випускника вищого навчального закладу.

Основою регулювання безпеки населення  і територій, забезпечення гарантованого рівня безпеки суспільства і кожного окремого громадянина за постановою Кабінету міністрів України № 122 від 07.02.01 є система аналізу та управління ризиками. Тому запровадження ризик-орієнтованого підходу (РОП) для гарантування безпеки людини, суспільства, довкілля, розробки методів оцінки небезпеки проектованого обладнання, новітніх технологій, процесів, які відбуваються в суспільстві тощо,  повинно бути невід’ємною складовою системного підходу до пізнання особливостей надзвичайно складної системи “людина – техніка - життєве середовище”. Головною метою при вивченні небезпек, властивих цій системі, є визначення причинних взаємозв'язків між вихідними небезпечними подіями, які належать персоналу, устаткуванню  та життєвому середовищу і призводять до її збоїв, а також пошук способів усунення шкідливих впливів шляхом  удосконалення як системи в цілому, так і  її складових. Причинні взаємозв'язки можна встановити за допомогою одного з розглянутих далі методів. Після того, як сполучення вихідних небезпечних подій, що спричиняють виникнення небезпечних ситуацій у системі виявлено, вона може бути вдосконалена, а рівень  небезпек зменшено – це і є сутність завдань РОП.

Незважаючи на те, що вузи, які працюють в Україні, здійснюють підготовку молоді за великою кількістю  спеціальностей та спеціалізацій, розділи з БЖД та ЦО її дипломних робіт повинні ґрунтуватися саме на РОП, оскільки ризик завдання людині, суспільству та довкіллю шкоди через виникнення аварій та катастроф на виробництві, небезпечних ситуацій в побуті, життєвому середовищі, у між людських відносинах тощо має єдиний теоретичний базис і динамічний цикл появи і розвитку небезпеки

Похожие материалы

Информация о работе