Дослідження імовірності виникнення ризикових ситуацій стосовно показників надійності системи керування інтелектуальним будинком

Страницы работы

Содержание работы


Вступ до розділу «Цивільна оборона»

Цивільна оборона України є державною системою органів управління, сил і засобів, що створюється для організації і забезпечення захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру.

Діяльність цивільної оборони регулюється Законом України «Про Цивільну оборону України», що визначає склад та завдання системи цивільної оборони, повноваження органів влади з питань цивільної оборони, утримання і матеріально-технічне забезпечення цивільної оборони та міжнародне співробітництво України в галузі цивільної оборони та ін.

Одним з важливих напрямів в підвищенні стійкості роботи об'єктів і їх елементів є дотримання вимог керівних документів, що регламентують забезпечення безпеки виробничого персоналу, безперервність технологічного процесу в НС. Це, перш за все, закон України «Про Цивільну оборону України», будівельні норми і правила, ДСТУ і ін. У них приведений  перелік заходів, що підвищують стійкість, як, наприклад, в розділі будівельних норм і правил «Норми проектування інженерно-технічних заходів ЦО». Одним з таких заходів є періодичне проведення дослідження стійкості роботи об'єкту господарської діяльності, проектованого устаткування, систем і пристроїв в НС.

Обґрунтування необхідності дослідження надійності

Надійність сучасних автоматизованих систем керування технологічними процесами, чи інженерними комунікаціями (АСКТП) є важливою складовою їх якості і необхідною умовою забезпечення безпеки об’єктів виробництва. Науково обґрунтований аналіз надійності і безпеки АСКТП передбачений вимогами державних і міжнародних стандартів. Готовність організацій і підприємств, які розробляють і експлуатують АСКТП, виконувати науково-обґрунтований аналіз їх надійності і безпеки є обов’язковою умовою державної і міжнародної сертифікації. Такий аналіз необхідний практично на всіх етапах життєвого циклу АСКТП і, перш за все, на стадіях проектування, врядження і виробничої експлуатації . Головною кінцевою метою аналізу є своєчасне отримання достовірної інформації, необхідної для обробки і реалізації обґрунтованих рішень в області забезпечення надійності АСКТП і безпеки підприємств при використанні такої системи.

Питаннями підвищення стійкості роботи об'єктів господарчої діяль­ності (ОГД) при виникненні ризикових ситуацій (забезпечення надійності АСКТП) займається Цивільна оборона. Найголовнішим показником стійкості роботи об'єкта в першу чергу є надійність функціонування системи, покладеної в основу виробничої діяльності підприємства. Підвищення стійкості роботи ОГД досягається передчасним до­слідженням його стійкості та проведенням комплексу інженерно-технічних, технологічних та організаційних заходів, що забезпечують максимальне зниження впливу негативних факторів. Мета дослідження полягає у виявленні вразливих місць у роботі об'єк­та та розробленні ефективних рекомендацій, які спрямовані на підви­щення його стійкості.

Виходячи з завдань цього дипломного проекту розглянемо надійність електронно обчислювальної машини (ЕОМ), яка керує всіма інженерними системами інтелектуального будинку. Надійність цієї ЕОМ є дуже важливим питанням, оскільки відмова ЕОМ приведе до відмови всіх інженерних систем інтелектуального будинку, а якщо ця будівля виробнича то це може бути катастрофою. При цьому необхідно підкреслити, що вражаючим фактором для цієї ЕОМ може бути не тільки її технічна відмова,  але і атака з боку зловмисників (хакерів).

З вище зазначеного зрозуміло, що відмова ЕОМ, що керує інженерними системами інтелектуального будинку, приведе до виробничої аварії, яка в свою чергу є загрозою для життя та здоров’я  виробничого персоналу. Тому в цьому розділі дипломного проекту проаналізуємо надійність вказаної ЕОМ і розглянемо варіанти з підвищення надійності.

Надійність є складною властивістю, і формується такими складовими, як безвідмовність, довговічність, час відновлення і збереженість. Основним при цьому є властивість безвідмовності - здатність виробу безперервно зберігати працездатний стан протягом часу. Тому найбільш важливим у забезпеченні надійності автоматизованих систем керування є підвищення їх безвідмовності.

Похожие материалы

Информация о работе