Основні положення теорії ризику. Методика вивчення ризику. Оцінка розподілу ризиків

Страницы работы

Фрагмент текста работы

3.1. Основні положення теорії ризику

Однієї з основних задач БЖД є визначення кількісних характеристик небезпеки (ідентифікація). Тільки знаючи їх можна на підґрунті загальних розробити конкретні ефективні методи, які гарантують безпеку людини  й оцінити існуючі технічні системи й об'єкти з цієї точки зору. При аналізі технічних систем повсюдно використовується поняття надійності.

Надійність - властивість об'єкта виконувати і зберігати в часі задані йому функції в заданих режимах і умовах застосування, технічного обслуговування, ремонтів, збереження і транспортування. Надійність є внутрішньою властивістю об'єкта. Вона виявляється у взаємодії останнього з іншими об'єктами складовими технічної системи, а також із зовнішнім середовищем, що є об'єктом, з яким взаємодіє безпосередньо технічна система за її призначенням. Ця властивість визначає ефективність функціонування технічної системи в часі через свої показники. В залежності від призначення й умов експлуатації надійність об’єкта оцінюється через відповідні показники, а саме - безвідмовності, довговічності, ремонтопридатності і схоронності  тощо  окремо чи в певному сполученні. Зрозуміло, що при аналізі безпеки технічної системи характеристики її надійності не дають вичерпної інформації. Отже, необхідно крім того розглянути  також  можливі результати її відмовлень - шкоди, яка завдана обладнанню,  і наслідків для людей, що знаходяться поблизу нього. Таким чином, розширення обсягу аналізу надійності включенням до нього розгляду наслідків, очікуваної частоти їхньої прояви, а також збитків, спричинених втратами обладнання і людськими жертвами, і є оцінкою ризику.

З точки зору суспільства в цілому цікаве порівняння отриманої величини зі ступенем ризику звичайних умов людського життя, для того щоб одержати  основу для прийняття відповідних рішень та мати уяву прийнятному рівню ризику. Для прикладу в таблиці … наведено величини індивідуального ризику загибелі з різних причин, за даними американських вчених, стосовно всього населення США.

Таблиця     Порівняльні величини індивідуального ризику загибелі людини

Автомобільний транспорт

3´10-4.

Падіння

9´10-5.

Пожежа й опік

4´10-5.

Утоплення

3´10-5.

Отруєння

2´10-5.

Вогнепальна зброя і верстатне обладнання

1´10-5.

Водяний, повітряний транспорт

9´10-6.

 Речі, що падають, електричний струм

6´10-6.

Залізниця

4´10-6.

Блискавка

5´10-7.

Ураган, торнадо

4´10-7.

При зменшенні ступеня ризику нижче рівня 1´10-6 на рік громадськість не виражає  надмірного занепокоєння і тому рідко вживають спеціальних заходів для його зниження (ми не проводимо своє життя в страху загинути від удару блискавки). Ґрунтуючись на цій передумові, багато фахівців приймають величину 1´10-6 як той рівень, до якого варто прагнути, установлюючи ступінь ризику для технічних об'єктів. У багатьох країнах ця величина закріплена в законодавчому порядку. Зневажено малим вважається ризик 1´10-8 на рік.

Необхідно відзначити, що оцінку ризику тих чи інших подій можна робити тільки при наявності достатньої кількості статистичних даних. У протилежному випадку дані будуть не коректні, тому що тут мова йде про так звані “рідкі явища”, до яких класичний імовірнісний підхід не підлягає  застосуванню

Похожие материалы

Информация о работе