Розробка і реалізація програм з послідовним алгоритмом (Лабораторна робота № 1)

Страницы работы

Содержание работы

Лабораторна робота №1

Тема: "Розробка і реалізація програм з послідовним алгоритмом"

Завдання: Скласти програму для обчислення математичного виразу. Вивчити види помилок, що виникають при написанні програм та способи їх відлагодження.

Теоретичні відомості:

Програми, що реалізують на ПЕОМ математичні розрахунки досить широко застосовуються інженерами, науковцями, економістами та спеціалістами в багатьох інших галузях господарства.

Для написання програм таких розрахунків в першу чергу необхідно визначити перелік доступних засобів представлення та обробки математичної інформації в обраному середовищі програмування. В середовищі Turbo Pascal надається ряд типів даних, що дають можливість представляти дійсні числа – найбільш поширені в математичних розрахунках (табл. 1.1).  

Таблиця 1.1

Типи даних для представлення дійсних чисел в мові Паскаль

Ідентифікатор типу

Діапазон зміни значень

Кількість значущих розрядів

Кількість бітів

Real

11…12

6

Single

7…8

4

Double

15…16

8

Extended

19..20

10

При виборі типу даних для застосування в своїй програмі слід керуватися бажаною точністю обчислень, при цьому однак необхідно пам’ятати, що операції над більшими за кількістю біт дійсними числами виконуються повільніше.

Для обробки дійсних чисел мова Паскаль містить ряд відповідних функцій, що реалізують найбільш поширені математичні функції, дані про які зведено до табл. 1.2

Таблиця 1.2

Математичні функції мови Паскаль

Функція мови Паскаль

Математичний еквівалент

Коментар

abs(x)

Обчислює абсолютне значення (модуль) змінної x

exp(x)

Обчислює експоненту змінної x

ln(x)

Обчислює натуральний логарифм змінної x

sin(x)

Обчислює синус змінної x

cos(x)

Обчислює косинус змінної x

atan(x)

Обчислює арктангенс змінної x

sqr(x)

Підносить змінну x до квадрату

sqrt(x)

Обчислює квадратний корінь змінної x

pi(x)

Повертає число , помножене на значення змінної x

Як видно з табл. 1.2, деякі поширені математичні функції (такі як, наприклад, піднесення до довільного степеня, обчислення тангенса тощо) в стандартній мові Паскаль відсутні. Тому на практиці такі функції слід виражати через наявні.

Завдання:  написати та відлагодити програму що обчислює математичний вираз:

,

де                                    ,

,

.

Значення змінної x вводяться користувачем з клавіатури.

При відлагодженні програми визначити різницю між помилками компіляції та помилками часу виконання, навчитися застосовувати покроковий режим відлагодження програми та перегляд проміжних значень змінних.

Похожие материалы

Информация о работе