Автоматизоване створення специфікацій за допомогою системи Компас-Графік

Страницы работы

Содержание работы


Лабораторна робота 7.

Специфікація

Мета: Вивчити вимоги ДЕРЖСТАНДАРТУ 2.106-84; вивчити та застосувати прийоми роботи, які застосовуються при створенні специфікації.

КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Відповідно до ДЕРЖСТАНДАРТУ 2.106-84 специфікація є основним конструкторським документом для складальних одиниць. Специфікація - тип документа Компас-Графік (розширення файлу - *.spw) [1; 6].

Оформлення двох типів специфікацій, що поставляються у складі системи - простого й групового, і правила їхнього заповнення відповідають ДЕРЖСТАНДАРТУ 2.106-96 і ДЕРЖСТАНДАРТУ 2.113-75.

Можливе створення користувальницького типу специфікації. Така специфікація є довільною таблицею із заголовками, що задаються користувачем, колонок, назвами розділів, правилами заповнення й сортування записів.

Передбачено режим ручного й напівавтоматичного заповнення специфікації. У ручному режимі всі графи специфікації заповнюються із клавіатури. У напівавтоматичному режимі ряд граф заповнюється вказівкою джерела даних (наприклад, користувач може вказати, що в колонку Позначення вводиться текст із графи Позначення штампа креслення відповідної деталі).

Специфікація може створюватися незалежно від складального креслення (наприклад, паралельно кресленню збірки). Специфікація може бути складена на основі вже готового складального креслення (у тому числі на основі креслення, створеного в попередніх версіях Компас-Графік).


Хід роботи

1.  Створюємо специфікацію.

2.  Заповнюємо розділи специфікації.

3.  Переходимо у режим розмітки сторінки і заповнюємо штамп.

4.  Специфікація наведена у робочому листі.

Компас дозволяє прискорити процес створення специфікацій. Він містить стандартні назви розділів специфікації та їх типових елементів і дозволяє швидко вставляти їх у специфікацію. Можливе автоматичне створення розділів специфікацій з креслень.

Специфікація

Висновок: в ході виконання лабораторної роботи я отримав практичні навички автоматизованого створення специфікацій за допомогою системи Компас-Графік. Додатково я ознайомився із засобами автоматизації створення специфікацій. Вияснив, що заповнення специфікації здійснюється за порядком:

Документація

Комплекси

Креслельні одиниці

Деталі

Стандартні вироби

Інші

Похожие материалы

Информация о работе