Креслення деталі. Ознайомлення з вимогами оформлення креслення за ДСТ 2.104-68

Страницы работы

Содержание работы


Лабораторна робота 3.

Креслення деталі

Мета:   ознайомитися   з   вимогами   оформлення   креслення   за   ДСТ 2.104-68; ознайомитися з вимогами нанесення розмірів і написів.

КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Оформлення креслення містить у собі вибір формату, заповнення штампа, технічних вимог, незазначеної жорсткості, створення виду зображення.

Вибір формату (за замовчуванням А4): на Панелі управління вибрати меню Настроювання\Параметри поточного аркуша\Параметри аркуша\ Оформлення, вибираємо ДЕРЖСТАНДАРТ 2.104-68 формат креслення - A4, розташування - вертикальне.

Для заповнення штампа необхідно двічі кликнути на його полі для активізації. При подвійному щиглику на обраній графі активізується відповідна бібліотека, що значно полегшує процедуру заповнення штампа.

Введення технічних вимог здійснюється по шляху: меню Компонування\(Панель управління)\Технічні вимоги\Введення. У тому ж меню знаходиться команда Розміщення, яка активна тільки після набору текстової частини технічних вимог.

Введення незазначеної жорсткості здійснюється по шляху: меню Компонування\Незазначена жорсткість \Введення.

Створення виду. З меню Компонування виконайте команду Створити вид. У діалоговому вікні Параметри нового виду в поле Масштаб введіть вручну або виберіть зі списку масштаб виду. У текстове поле Ім'я введіть ім'я виду (Головний вид). Інші параметри залиште без змін і натисніть кнопку ОК.

Прошарки.Кожен вид може містити прошарки для нанесення елемен­тів, що належать, наприклад, одній групі атрибутів. Масштаб прошарків змінюється разом зі зміною масштабу виду, у якому вони створені. Кнопка Прошарки перебуває в рядку поточного стану, при натисканні активізується меню настроювань.

Для введення таблиці створити вид № 2. Використовуючи меню Розміри й технологічні позначення інструментальної панелі й команду Введення таблиці, створити об'єкт "Таблиця". Задати параметри таблиці, ввести текст, створити об'єкт.

ХІД РОБОТИ

1.  Завантажили редактор Компас-Графік 5.10.

2.  Створили новий аркуш креслення (Л. р. № 1).

3.  Заповнили штамп.

4.  Заповнили графу Технічні вимоги (розташовується над штампом).
Створили деталь використовуючи меню Геометричні побудови. Розріз деталі   креслення   вказується   штрихуванням   (параметри   штрихування задаються в рядку Стан. Розмір D визначити зі співвідношення

D = m(Z2 + 2).

5.  Нанесли розміри, позначення, жорсткості використовуючи меню Розміри й технологічні позначення інструментальної панелі.

6.  Створили на кресленні таблицю: створили вид № 2, у рядку стану
вибрали необхідний поточний вид (вид 2).


 Висновок: результатом даної роботи є креслення, на якому присутня сама деталь (з вказівкою всіх розмірів, невказаних шорсткостей і позначень), графа "Технічні вимоги", а також таблиця, що і було завданням даної роботи. Програма має широкі можливості для нанесення різних розмірів (лінійний, радіальний, діаметральний, кутовий, розмір кола і розмір висоти).

Вывод: результатом данной работы является чертеж, на котором присутствует сама деталь (с указанием всех размеров, неуказанных шероховатостей и обозначений), графа "Технические требования", а также таблица, что и являлось заданием данной работы. КОМПАС обладает всеми возможностями для того, чтобы создать полноценную таблицу, ничем не уступая в этом текстовым редакторам. Программа имеет широкие возможности для нанесения различных размеров (линейный, радиальный, диаметральный, угловой, размер окружности и размер высоты). Можно также наносить различные обозначения (база, линия-выноска, допуск формы и т.д.)

Похожие материалы

Информация о работе