Методичні вказівки до дипломного проектування за спеціальністю "Прикладна математика"

Страницы работы

Содержание работы

О.В. Карташов, М.С.Мазорчук, О.Ю.Соколов, М.Л. Угрюмов

Методичні вказівки до дипломного проектування за спеціальністю 8.080202 "Прикладна математика"

2010
Міністерство освіти і науки України

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»

О.В. Карташов, М.С.Мазорчук, О.Ю.Соколов, М.Л. Угрюмов

Методичні вказівки до дипломного проектування за спеціальністю 8.080202 "Прикладна математика"

 
 


Харків «ХАІ» 2010


ББК: 330.47:336(075.8)

Карташов О.В. Методичні вказівки до дипломного проектування за спеціальністю 8.080202 "Прикладна математика" / О.В. Карташов, О.Ю. Соколов, М.С. Мазорчук, М.Л. Угрюмов. – Х.: Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2010. –   с.

Методичні вказівки до виконання дипломної роботи містять рекомендації щодо порядку вибору теми дослідження та її затвердження, складання змісту роботи, використання літературних джерел, щодо побудови, структури та оформлення роботи, підготовки до попереднього захисту та захисту дипломної роботи в Державній екзаменаційній комісії. У додатках подано довідкові матеріали.

Для студентів, що навчаються за напрямами підготовки «Прикладна математика».

Іл. .  Табл. .  Бібліогр.:  назв 

Рецензенти:  д-р техн. наук, проф. Г.М. Жолткевич,

             д-р техн. наук, проф. Є.В. Бодянський

 
 


© Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського

 
«Харківський авіаційний інститут», 2010 р.


Зміст

Загальні положення…………………………………………………………..3

Організація дипломного проектування ……………………………………4

Початкові вимоги та завдання на дипломне проектування……………6

Тематика дипломного проектування………………………………………8

Зміст та об’єм  дипломного проекту (роботи)…………………………....9

Порядок оформлення дипломного проекту……………………………...11

Правила оформлення розрахункової пояснювальної записки……….15

Оформлення ілюстративного матеріалу проекту……………………….23

Складання відгуку на дипломний проект…………………………………24

Рецензування дипломних проектів………………………………………..24

Захист дипломного проекту…………………………………………………25

Рекомендована література…………………………………………………27

Додаток 1………………………………………………………………………28

Додаток 2………………………………………………………………………30

Додаток 3………………………………………………………………………31

Додаток 4………………………………………………………………………32

Додаток 5………………………………………………………………………35

Додаток 6………………………………………………………………………36


Загальні положення

Виконання студентами дипломної роботи передбачено Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, що затверджено наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 р. № 161, і наказами Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»  щодо нормативного забезпечення організації навчального процесу в університеті.

Дипломна робота є одним із видів індивідуального завдання студенту з навчальної дисципліни, що має кваліфікаційний характер, яку студент захищає в Державній екзаменаційній комісії.

Студент виконує дипломну роботу на завершальному етапі навчання у вищому навчальному закладі.

Дипломний проект повинен відображати ступінь спеціальної підготовки студента. Проект представляється до захисту перед Державною екзаменаційною комісією, яка ухвалює рішення про привласнення студентові інженерної кваліфікації і видає диплом про закінчення вищої школи.

До дипломного проектування пред'являються такі основні вимоги: реальність теми проектування, актуальність питань, що розробляються, і впровадження проектів у виробництво.

Метою дипломного проектування є:

─  систематизація, закріплення і розширення знань по спеціальних технічних курсах, що вивчаються в процесі навчання;

─  розвиток навиків аналізу і оцінки сучасного стану технічних і програмних засобів і вирішення питань створення і впровадження інформаційних систем, що управляють (ІУС);

─  закріплення і подальший розвиток навиків самостійного вирішення інженерних завдань в області проектування, впровадження і експлуатації інформаційних систем, що управляють;

─  розвиток ініціативи, творчих здібностей до пошуку нових технічних рішень в питаннях математичного, алгоритмічного, інформаційного і технічного забезпечення ІУС на основі останніх досягнень науки і техніки;

─  закріплення і подальший розвиток навиків по розробці і оформленню документації відповідно до Єдиних Систем конструкторської і програмної документації, уміння представляти результати роботи у формі записки пояснення і графічних матеріалів, а так само уміння докладати і захищати власні розробки.

Дипломні проекти виконують під керівництвом викладачів факультету. Керівниками дипломного проекту можуть бути також фахівці із зовнішніх організацій, де студенти виконують дипломні проекти.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
231 Kb
Скачали:
0