Характеристика наукової діяльності і зв’язків кафедри авіаційних приладів та вимірювань з навчальними закладами і організаціями, страница 2

          Кафедра також є одним з організаторів проведення МНТК «Датчики, прилади та системи» вже багато років.

          За останні 5 років співробітниками кафедри опубліковано 90 статей та тез доповідей, отримано 40 патентів України, 9 свідоцтв про реєстрацію програмних продуктів. Серед співробітників є переможець обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини».

          За результатами науково-дослідницької роботи співробітники кафедри отримали іменні стипендії: Харківської обласної державної адміністрації  ім. Г.Ф. Проскури (проф. М.Д. Кошовий), дві стипендії Кабінету Міністрів України (доценти О.В. Заболотний, М.В. Цеховський), а також грант Президента України № GP/F32/075 «Програмно-апаратні засоби автоматизації розробки і реалізації оптимальних планів багатофакторного експерименту» (доцент Цеховський М.В., 2011 р.)

          На кафедрі ведеться підготовка кандидатів та докторів наук за науковими спеціальностями: 05.13.03 – системи і процеси керування; 05.11.05 – прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин; 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення, 05.13.07 – автоматизація процесів керування, 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.  П’ять провідних викладачів кафедри (докторів та кандидатів наук) ведуть керівництво аспірантурою та докторантурою за вказаними науковими спеціальностями. Провідні науковці та викладачі кафедри є членами спеціалізованих вчених рад: 2 – члени ради за спеціальністю 05.01.02 і 1 – за спеціальністю 05.13.03. Вісім співробітників (випускники кафедри) захистили кандидатські дисертації за вказаними вище спеціальностями. Щорічно аспіранти кафедри захищають 1-2 кандидатських дисертації.

          У цьому році планується захист 2-х кандидатських дисертацій.

          Двоє співробітників кафедри авіаційних приладів та вимірювань є лауреатами Державної премії України в галузі науки та техніки.

          Для наукової роботи на кафедрі активно залучаються студенти. За останні 5 років 129 студентів брали участь у щорічній МНТК «Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні» (Харків), МНТК «Людина і космос» (Дніпропетровськ), у конференціях, присвячених дню космонавтики тощо.  Регулярно студенти кафедри займали третє місце у Всеукраїнському конкурсі студентських робіт з напряму «Приладобудування» (Харків, НТУ «ХПІ»).

          У 2011 р. студентки кафедри Запащенко І.С. та Борзенкова Г.В. зайняли другі місця і третє командне місце у всеукраїнській студентській олімпіаді з напряму «Метрологія, стандартизація, сертифікація» (Львів, «Львівська політехніка»). Студент Морозов Д.С. отримав стипендію фонду Віктора Пінчука «Завтра UA».

          У 2012 р. студентка кафедри Запащенко І.С. зайняла друге місце у всеукраїнській студентській олімпіаді з напряму «Метрологія та вимірювальна техніка» (Харків, «ХНУРЕ»).

          У 2013 р. студентки кафедри Прудка О.С. та Остріжна О.Г.  зайняли другі місця у всеукраїнській студентській олімпіаді з напряму «Метрологія та вимірювальна техніка» (Харків, «ХНУРЕ»), студентка кафедри Неко О.А. зайняла третє місце у всеукраїнській студентській олімпіаді з напряму «Метрологія та вимірювальна техніка» (Харків, «ХНУРЕ»). Студента кафедри Голуб К.Ю. виборола іменну стипендію В. Пінчука фонду «Завтра UA».

          Студенти кафедри мають наукові публікації і патенти у співавторстві з викладачами і без співавторства.

          Кафедра підтримує тісні зв’язки і науково-освітянське співробітництво з такими організаціями: ННЦ «Інститут метрології», ДП «Харківстандартметрологія», ПАТ «Авіаконтроль»,  Харківське державне авіаційне промислове підприємство, Державний центр регулювання якості поставок та послуг (Харківський госпрозрахунковий підрозділ «Сертифікаційний центр АСУ»), Черкаський державний технологічний університет, НТУУ «КПІ», Національний авіаційний університет, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Харківський національний університет радіоелектроніки, Національний технічний університет «ХПІ», Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Кіровоградський національний технічний університет.

          Налагоджене наукове співробітництво з іноземними науковими і освітянськими організаціями: Міжнародна академія навігації і управління рухом (м. Санкт-Петербург), дійсним членом якої є завідувач кафедри, д.т.н., проф. Кошовий М.Д., Калужська філія МДТУ ім. Н.Е. Баумана (м. Калуга), Інститут проблем управління ім. В.А. Трапезникова (м. Москва), Орловський державний технічний університет (м. Орел), Ставропольський державний аграрний університет (м. Ставрополь), Казанський державний технічний університет ім. А.Н. Туполєва (м. Казань), Санкт-Петербурзький державний університет аерокосмічного приладобудування (м. Санкт-Петербург), Опольський університет (м. Ополє, Польща).

Завідувач кафедри авіаційних приладів та вимірювань

д. т. н., проф.                                                 М.Д. Кошовий