Характеристика наукової діяльності і зв’язків кафедри авіаційних приладів та вимірювань з навчальними закладами і організаціями

Страницы работы

Содержание работы

2.9Характеристика наукової діяльності і зв’язків кафедри авіаційних приладів та вимірювань з навчальними закладами і організаціями

          Основні дослідження на кафедрі авіаційних приладів та вимірювань ведуться за такими науковими напрямками:

          –  дослідження фізичних властивостей матеріалів з метою створення на їх основі нових приладів первинної інформації, науковий керівник – д.т.н., проф. Кошовий М.Д.;

          –  розроблення нових датчиків для авіаційних приладів та інформаційно- вимірювальних систем, науковий керівник – д.т.н., проф.  Кошовий М.Д.;

–  методологія оптимального планування експериментів для дослідження технологічних процесів, приладів і систем, науковий керівник – д.т.н., проф.  Кошовий М.Д.;

–  методи та способи підвищення точності вимірювання параметрів різноманітних об’єктів у статичному та динамічному режимах, науковий керівник – к.т.н., доц. Черепащук Г.О.

            Кафедра авіаційних приладів та вимірювань виконує держбюджетні науково-дослідні роботи на замовлення Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. За останні п’ять років успішно виконано такі роботи: «Методологія  проектування інформаційно-вимірювальних систем контролю параметрів енергоносіїв літальних апаратів і промислових паливно-енергетичних комплексів», ДР №0106U001053 (2006 – 2008 р.);  «Енергоефективні та ресурсозберігаючі технології, засоби вимірювання, перетворення і використання енергоносіїв літальних апаратів і промислових паливно-енергетичних комплексів» ДР №0109U001089 (2009 – 2010 р.). На цей час виконується НДР «Методологія проектування елементів інформаційно-вимірювальних систем контролю параметрів авіаційних двигунів і промислових паливно-енергетичних комплексів», Д303 – 21/2011 (2011 – 2013 р.). У виконанні НДР беруть участь викладачі кафедри, а також студенти та аспіранти.

Кафедра авіаційних приладів та вимірювань і її науковці плідно співпрацюють з українськими підприємствами та організаціями. Періодично виконуються науково-дослідні роботи за різними тематиками.  В останні роки споживачами наукових робіт були: ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс ім. О.К. Антонова» (м. Київ), Випробувальний центр Проектно-конструктоського управління ВАТ «Крюковський вагонобудівельний завод»  (м. Кременчук), ПАТ «Авіаконтроль» (м. Харків), Харківське державне авіаційне промислове підприємство (м. Харків), ДП «Смоли»                             (м. Дніпродзержинськ), ТОВ «Енерготех» (м. Київ) тощо.

          Щорічно науковці та викладачі кафедри оприлюднюють результати наукових досліджень у 20-30 наукових статтях Українських і закордонних фахових видань: Вісник Черкаського державного технологічного університету (Черкаси), Український метрологічний журнал (Харків), Метрологія та прилади (Харків), Системи обробки інформації (Харків), Авиационно-космическая техника и технологии (Харків), Автоматизированные системы управления и приборы автоматики (Харків), Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии (Харків),  Нафтова і газова промисловість (Київ), Збірник наукових праць військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ), Вісник Сумського державного університету (Суми), Восточно-европейский журнал передовых технологий (Харків), Вестник Национального технического университета «ХПИ» (Харків), Вісник Полтавської аграрної академії (Полтава), Автоматизация: проблемы, идеи, решения (Севастополь), Математичне моделювання (Дніпродзержинськ), Радіоелектроніка, інформатика, управління (Київ), Холодильна техніка і технологія (Одеса), Вестник Сев. ГТУ, Автоматизация процессов и управление (Севастополь), Автомобильный транспорт (Харків), Telecommunications and Radio Engineering (USA), Приборы и системы. Управление. Контроль. Диагностика (РФ), Metrology and Metrology Assurance. Proceedings (Болгарія). В цих роботах відображений розвиток фундаментальних і прикладних досліджень, які проводяться на кафедрі.

Науковці кафедри щорічно доповідають результати своїх досліджень на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях: МНПК «Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси» (Київ),  МНПК  «Розвиток наукових досліджень 2010» (Полтава), МНТК «Автоматизация: проблемы, идеи, решения» (Севастополь), МНК «Функциональная компонентная база микро-, опто- и наноэлектроники» (Харків), МНК «Наукові дослідження - теорія та експеримент 2010» (Полтава), МНПК «Розвиток наукових досліджень 2009» (Полтава), МНТК «Гіротехнології, навігація, керування рухом та конструювання авіакосмічної техніки» (Київ), МНТК «Управление, автоматизация и окружающая среда» (Севастополь), МНТК «Датчики, прилади та системи» (Черкаси), МНПК «Людина і космос» (Дніпропетровськ), МНТК «Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні» (Харків), МНТК «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України» (Харків), Scientific Symposium with InternationalParticipation “Metrology and Metrology Assurance”, Sozopol, Bulgaria (Болгария).

Похожие материалы

Информация о работе