Методичні вказівки щодо оформлення курсових і дипломних проектів. Інструктивні матеріали для студентів спеціальності "Системи управління і автоматики"

Страницы работы

Фрагмент текста работы

графіки перехідних процесів; блок-схеми алгоритмів; таблиця техніко-економічних показників і ін. У графічній частині можуть бути представлені і демонстраційні плакати. Зміст останніх не регламентується.

Приклади тем проектів: "Спеціалізований мікропроцесорний| пристрій для аналізу складових енергоспоживання|"; "Вимірювач натягу сталевої стрічки в роликовій правильній лінії"; "Адаптивний кодер для системи передачі даних"; "Оптичний датчик стріли провисання нитки для лінії виробництва синтетичного волокна"; "Перетворювач рівноважного двійкового коду в код Грея".

Четвертий напрям відноситься до області информаційних| технологій і комп'ютерних систем. У коло питань, що розглядаються в цих проектах, входять: опис функцій, що виконуються інформаційною системою; алгоритм функціонування системи; архітектура комп'ютерної мережі; програмне забезпечення; вибір технічних засобів комп'ютерної мережі; протоколи передачі та обробки інформації; техніко-економічні показники та ін.

Графічна частина таких проектів містить: структурні схеми керування технологічним об'єктом (комплексом); план розташування устаткування інформаційно-обчислювальної системи; схеми електричні принципові, підключень і з'єднань; блок-схеми (операторні схеми) алгоритмів функціонування системи; таблиці техніко-економічних показників і ін. У графічній частині можуть бути представлені і демонстраційні плакати. Зміст останніх не регламентується.

Приклади тем: "Програмне забезпечення стенду для випробування насосів високого тиску"; "Архітектура і технічне виконання корпоративної обчислювальної мережі підприємства"; "Дискретний інформаційний канал для адаптивної системи| передачі даних|"; "Комп'ютеризована система автоматизації облікових операцій складського господарства металургійного заводу".

П'ятий тематичний напрям пов'язаний з розробкою наукових проблем в областях, що визначаються попередніми тематичними напрямами. У таких випадках виконується, як правило, дипломна робота, але не виключається можливість виконання проекту. Приклади тем ДР (ДП) науково-дослідного характеру: "Автоматичне регулювання розмірів поперечного перетину сортового прокату в лінії виробництва алюмінієвого профілю"; "Адаптивна система керування процесом передачі дискретної інформації"; "Порівняльний аналіз ефективності| кодування| дискретних повідомлень за допомогою групових| і нероздільних кодів"; "Спосіб (метод) підвищення швидкодії електропривода| змінного струму при обмеженні

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
496 Kb
Скачали:
0