Причини виробничого травматизму та професійних захворювань, Заходи щодо їх усунення. Безпека праці в ливарному виробництві. Гігієна праці та виробнича санітарія в хімічній промисловості

Страницы работы

Фрагмент текста работы

глинистих форм, не токсичний, однак при великій кількості його в повітрі робочої зони в ньому зменшується зміст кисню, що може викликати тяжке відчуття й навіть явище ядухи (асфіксію).

Надлишкове виділення теплоти спостерігається у відділеннях плавки металу, заливання, сушіння форм і стрижнів, вибивки виливків, термічної обробки, а також при виконанні ряду допоміжних операцій (при підсушуванні ковшів, форм й ін.). На робочій площадці мартенівських печей, на колошниковій площадці вагранок й у місць випуску розплавлених стали й чавуну, температура повітря може перевищувати 30°С при температурі зовнішнього повітря 20°С. Втрати теплоти основним технологічним устаткуванням - плавильними агрегатами - становлять 14-62% загальної витрати теплоти на розплавлювання металу, а виділення теплоти при розливанні металу - близько 3000 Мдж/т. Інтенсивність теплового випромінювання на ряді робочих місць досягає високих значень. Відомо, що інтенсивність менш 0,7 квт/м2 не викликає неприємного відчуття, якщо діє протягом декількох хвилин, а понад 3,5 квт/м2 уже через 2 з викликає печіння. Крім того, вплив теплового потоку на організм залежить від спектральної характеристики випромінювання. Найбільшою проникаючою здатністю для організму володіють інфрачервоні промені з довжиною хвилі до 1,5 мкм (не поглинаються шкірним покривом), а найбільше різко діють на шкіру промені з довжиною хвилі понад 1,5 мкм до 3 мкм.

Вібрація. У ливарних цехах джерелами загальної вібрації є струси підлоги й інших конструктивних елементів будинку внаслідок ударної дії вибивних решіток, пневматичних формувальних, відцентрових й інших машин, а джерелами локальної вібрації - пневматичні рубильні молотки, трамбування й ін. Параметри загальної й локальної вібрації регламентуються Дст 12.1.012-90.

Шум. Найбільші рівні шуму характерні для ділянок формування, выбивки виливків, зачищення, обрубки й деяких інших.

Ультразвук у ливарних цехах застосовують для обробки рідких розплавів, очищення виливків, в установках і системах очищення газів й ін. Для цього використають генератори з діапазоном частот 18-22 кгц.

Електромагнітні поля в ливарних цехах генеруються електротермічними установками для плавки й нагрівання металу, сушіння форм і стрижнів й ін.

Джерела іонізуючих випромінювань у ливарному виробництві застосовують для плавки, виявлення дефектів у виливках, контролю й автоматизації технологічних процесів й ін.

Основними джерелами небезпеки поразки електричним струмом у ливарних цехах є: електропечі, машини й механізми з електроприводом (конвеєри, підйомно-транспортні пристрої, помольне й інше встаткування для готування формувальних і стрижневих сумішей і т.д.). Застосовуване електроустаткування - в основному напругою до 1000

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Охрана труда
Тип:
Контрольные работы
Размер файла:
173 Kb
Скачали:
0