Розрахунок надійності елементів автоматизованих систем управління по контролю і обліку енергоносіїв офісних і житлових приміщень, страница 2

Стосовно проблем надійності, за правилом множення вірогідності|ймовірності| незалежних (в сукупності) подій, надійність пристрою|устрою| з|із| n елементів обчислюється за формулою:

Р = 1-|                    (5.8)

Тесть при паралельному з'єднанні|сполученні,сполуці| незалежних (у сенсі|змісті,рації| надійності) елементів їх ненадійності (1-pi=qi|) перемножуються. У окремому випадку, коли надійності всіх елементів однакові, формула (5.8) приймає вигляд|вид|:

Р = 1 - (1-р|)n.                     (5.9)

Якщо інтенсивності відмов елементів постійні і підпорядковані показовому закону розподілу, то вираз|вираження| (5.8) можна записати:

            (5.10)

Середній час безвідмовної роботи системи Т0 знаходимо|находимо|, інтегруючи рівняння (5.10) в інтервалі [0¥]:

Подпись: (5.11) Т0=(1/л1+1/л2+.+1/лn) -(1/(л1+л2|)+1/(л1+л3|)+.)+(1/(л1+л2+л3|)+1/(л1+л2+л4|)+.)+(-1)n+1|´ 

У разі, коли інтенсивності відмов всіх елементів однакові, вираз|вираження| (5.11) приймає вигляд|вид|:

Т0= .           (5.12)

Апаратне забезпечення будь-якого офісного приміщення|помешкання|, обладнаного відповідно до стандартів інтелектуальної будівлі, досить складне і достатньо|досить| дороге|любе|. Тому розрахунок таких показників, як надійність, інтенсивність відмови, середній час безвідмовної роботи і так далі дуже важливо|поважно| для забезпечення конкурентоспроможності проектів інтелектуальних будівель.

До складу апаратного забезпечення для офісного приміщення|помешкання|, представленого|уявляти| в бакалаврській роботі, входить різне устаткування|обладнання|: датчики зовнішньої і внутрішньої температури, освітленості, положення|становища| відкриття|відчиняти| вікна, котельне устаткування|обладнання| з|із| блоками автоматики і циркуляційними насосами, контроллери управління і діагностики і так далі

Розрахуємо якою надійністю р повинен володіти окремий елемент для того, щоб система, складена з|із| n таких елементів, володіла заданою надійністю Р. Загалом до складу апаратного забезпечення системи офісного приміщення|помешкання| входить до 40 елементів. Для спрощення розрахунку приймемо, що всі елементи володіють однаковою надійністю. Розроблена система повинна володіти достатньо|досить| великим значенням надійності. Тому приймемо це значення не менше 0,85.

Значення надійності системи розрахуємо по формулі (5.3):

Р = рn|

З|із| цієї формули можна отримати|одержувати| вираз|вираження| для знаходження значення надійності окремого елементу системи:

.

Значить:

.

Визначимо середній час безвідмовної роботи елементів системи опалювання і вірогідність|ймовірність| її безвідмовної роботи протягом 7000 ч. Для роботи системи з|із| послідовним з'єднанням|сполученням,сполукою| елементів при повному|цілковитому| навантаженні в наший системі передбачена установка двох різнотипних насосів. Причому насоси мають постійні інтенсивності відмов, рівні відповідно л1=0,00007ч-1| і л2=0,00004ч-1|. Припускаємо|передбачаємо|, що обидва насоси починають|розпочинають,зачинають| працювати у момент часу t=0|.

За допомогою формули (5.5) знаходимо|находимо| вірогідність|ймовірність| безвідмовної роботи Ps| заданої системи протягом 7000ч|:

Ps|(t)=.

Використовуючи формулу (5.6), визначимо середній час безвідмовної роботи системи опалювання:

Т0 = 1/лс.

Окрім|крім| системи опалювання в офісне приміщення|помешкання| оснащено системою вентиляції і кондиціонування повітря. У системі очищення|очистки| повітря працюють паралельно два однакові вентилятори. Причому умовою надійності роботи системи буде умова, при якій при виході з|із| ладу|строю,буд| одного з них, інший буде здатний|здібний| працювати при повному|цілковитому| системному навантаженні без зміни своїх надежностных| характеристик.

Знайдемо безвідмовність роботи елементів системи вентиляції і кондиціонування повітря протягом 5000ч| за умови, що|при умові , що,при условии | інтенсивності відмов двигунів вентиляторів постійні і рівні л =0,00005ч-1. Відмови двигунів приймаємо статистично незалежними. Обидва вентилятори починають|розпочинають,зачинають| працювати у момент часу t=0|.

У разі|в разі| ідентичних елементів формула (5.10) приймає вигляд|вид|:

Оскільки л = 0,00005 ч-1| і t = 5000 ч, то

Середнє напрацювання на відмову знаходимо|находимо|, використовуючи формулу(5.12):