Автоматизовані системи по контролю та обліку енергоносіїв офісних приміщень, страница 4

Вартість індивідуальної системи

Порівняння вартості системи з перетворювачами частоти

Системи з постійними витратами

Вартість, €

Зниження витрат

Вартість,

Попередня вартість

125

Перетворювач включає попередню вартість

335

Вартість електроенергії за рік

528

Економія електроенергії за рік

243

Інша економія за рік

0

Системи з перетворювачами частоти

Окупності системи

Термін,

роки

Вартість перетворювача

410

Системи з перетворювачем частоти

1.38

Попередня вартість

50

Вартість електроенергії за рік

285

,€

 
На основі даних табл.2 побудуємо графік окупності енергозберігаючого устаткування.

Рисунок 2.3. – Графік окупності енергозберігаючого устаткування

Як бачимо з графіка, потенційний замовник зазнає збитків лише на початковій стадії інвестування. Строк окупності в нашому прикладі, відповідно до графіка, наведеному на рис.2.3, склав менше, ніж півтора роки. Надалі енергозберігаюче устаткування приносить прибуток замовнику від збереження енергоресурсів у відповідності до лінійної залежності.

Прийнявши до уваги тривалий строк експлуатації будинку й підвищення цін на електроенергію, можна зробити наступний висновок: витрати на експлуатацію будинків при впровадженні даного типу устаткування можна значно скоротити в майбутньому. У нашому прикладі показана економія на найближчі 5 років.

Ми розглянули ефект енергозбереження лише на прикладі однієї одиниці устаткування невеликої потужності. Але перетворювачі частоти можуть бути встановлені на більшість інженерних механічних систем будівлі, що звичайно  вплине на комплексний ефект енергозбереження і призведе до зниження витрат на експлуатацію в майбутньому.

РОЗДІЛ 3

ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ ОФІСНИХ ПРИМІЩЕНЬ

3.1 Інтегрована система автоматизації

Інтегрована система автоматизації (рис. 3.1), в якій можна виділити три основні підсистеми (підсистема автоматизації, підсистема диспетчеризації, підсистема безпеки), забезпечує: автоматизоване керування освітленням, системою водопостачання й іншими керованими електронавантаженнями, у тому числі системою електропостачання офісного приміщення. Команди на вмикання-відключення освітлення, подача-відключення води й електроенергії можуть надходити згідно запланованого розкладу (з використанням вбудованої функції астрономічних годин), за інформацією з контрольних датчиків, інформації про наявність людей у приміщеннях (з використанням охоронної сигналізації), при необхідності - із центрального поста.

Рисунок 3.1 – Структурна схема системи керування будинком

3.2. Керування освітленням

Існує певна термінологія керування пристроями освітлення, до якої належать наступні терміни: диммери - пристрої, що плавно регулюють рівень освітленості в зонах освітлення; зона освітлення - окремо взяте світлове навантаження або група світильників; силові реле - пристрої, що змінюють рівень освітленості в зонах освітлення в режимі включено-виключено.

Підсистема керування освітленням дозволяє створювати сценарії освітлення, заощаджувати на ресурсі й споживанні світлових приладів. При інтеграції із загальною системою вона може брати участь у сценаріях або безпосередньо приймати команди керування з інтерфейсу системи, інших систем або від клавішних слабкострумових вимикачів системи життєзабезпечення.

Модуль (див. рис.3.2) призначений для керування незалежними групами джерел світла в приміщенні в залежності від показань датчика зовнішньої освітленості.

Рисунок 3.2. – Модуль керування незалежними групами джерел світла

При проектуванні для кожної групи задається залежність (8 точок) (див. рис.3.3) між виміряним значенням освітленості й відповідним рівнем яскравості даного джерела світла.