Створення таблиць, запитів, форм, звітів, макросів та модулів в середовищі MS Access 7 (Лабораторний цикл), страница 9

Аналогічно створюються інші елементи управління.

3.3.10 Обчислювальні елементи управління

У формі «Товари» треба порахувати вартість, тобто є ціна («Цена») , а треба отримати вартість, за якою комісійний магазин буде продавати товар. Припустимо, націнка на вартість складає 20 відсоків.

Відкрийте форму «Товары» у режимі конструктора. Додайте у форму нове поле “Стоимость”. Відкрийте вікно властивостей даного поля і для властивості «Данные» введіть такий вираз: =[Цена]*20/100+[Цена]

Для властивості «Формат»  виберіть значення «Денежный».

3.3.11 Пошук даних. Використання команди "Найти"

Команду "Найти" зручно використати для пошуку потрібного запису.

Розглянемо пошук запису "Петров" у формі «Комитенты». Переключіться у режим форми. Тому, що ми знаємо, що ця низка символів знаходиться у полі «ФИО», то виберіть це поле. Виконайте команду «Правка/Найти...», або натисніть кнопку «Найти» на панелі інструментів. З’явиться діалогове вікно «Поиск» (рис. 3.5).

  Рисунок 3.5   - Діалогове вікно  «Поиск»

У полі «Образец» введіть «Петров», тобто те, що ми хочемо знайти. Розверніть випадаючий список «Совпадение» і виділить у ньому один з пунктів, наприклад, «С начала поля». Відкрийте список «Просмотр» і виберіть один з пунктів. За замовчанням встановлюється «Все» і при пошуку переглядаються всі записи. Виберіть «Все». Можна врахувати використання регістру, для цього встановіть контрольну позначку перед полем «С учетом регистра». Також можна враховувати формат тексту, для цього встановіть контрольну позначку перед полем «С учетом формата полей». Натисніть кнопку «Найти», щоб знайти перший елемент.

При необхідності відтягніть в сторону діалогове вікно «Пошук», для того щоб можна було побачити знайдений запис. MS Access виділить елемент поля, у якому знаходиться знайдений текст.

Щоб знайти наступне входження заданого елемента, натисніть кнопку «Найти далее».

3.3.12 Використання команди «Заменить»

Для того щоб знайти запис «Петров» і замінити його на запис «Петрова», необхідно виконати такі дії:

- виконайте команду «Правка/Заменить». З’явиться діалогове вікно «Замена» (рис. 3.6);

- у полі вводу «Образец» введіть «Петров»;

- у полі вводу «Заменить» введіть «Петрова»;

- встановіть контрольні позначки, такі ж як для операції пошуку;

- натисніть кнопку «Найти далее». MS Access знайде перше входження тексту;

- натисніть кнопку «Заменить»;

- щоб знайти наступне входження заданого елемента, натисніть кнопку «Найти далее», і замініть їх, натиснувши кнопку «Заменить».

  Рисунок 3.6   - Діалогове вікно «Замена»

Коли ви закінчите процедуру заміни, натисніть кнопку «Закрыть».

3.3.13 Сортування даних

У формі «Товары» відсортуємо записи у відповідності з ціною - від самої високої до самої низької:

- виберіть поле «Цена»;

- натисніть кнопку «Сортировка по убыванию» на панелі інструментів або виберіть команду «Записи/Сортировка», а потім виберіть у каскадному меню пункт «По убыванию».

Якщо хочете повернути попередній порядок сортування, виконайте команду «Записи/Удалить фильтр».

3.3.14 Використання фільтрів. Фільтр над виділеним фрагментом

Нам треба знайти всі продажі товару «Велосипед». Для цього:

- у формі «Продажи», у полі «Наименование» знаходимо значення «велосипед»;

- виділіть це значення;

- натисніть кнопку «Фильтр по выделенному» на панелі інструментів або виконайте «Записи/Фильтр/Фильтр по выделенному». З'являться записи, які співпадають з виділеним критерієм.

За допомогою використання «Фильтр  по выделенному» можете здійснювати фільтрацію одночасно тільки по одній умові відбору. Але після використання першого фільтра можна застосувати наступні фільтри для подальшого обмеження списку співпадаючих записів.