Створення таблиць, запитів, форм, звітів, макросів та модулів в середовищі MS Access 7 (Лабораторний цикл), страница 8

  Рисунок 3.4   - Вікно конструктора форм

3.3.5 Введення даних у форму

Якщо ви вже створили форму, то для того, щоб ввести в неї дані, виконайте такі дії:

- відкрийте форму «Товары»;

- виберіть те поле, з якого  ви хочете почати введення, наприклад, «Номер Карты»  і введіть дані, наприклад, 5;

- натисніть клавішу Tab, щоб перейти до наступного поля, в даному разі «Наименование» і знову введіть дані, наприклад, «Велосипед» і т.д;

- коли ви дійдете до останнього поля, то натиснувши клавішу Tab, потрапите до першого поля наступного запису.

Аналогічно введіть всі потрібні вам записи.

3.3.6 Зміна форми

Та область, з якою ви працювали у формі до сих пір, була область даних. Але у формі є і інші області. Для того, щоб вивести на екран ці області в режимі конструктору треба виконати наступні дії:

 - для перегляду колонтитулів сторінки, виконайте команду «Вид/Колонтитулы». У колонтитулах сторінки розміщується текст, який ви хочете повторювати на кожній сторінці при друкуванні форми.

- для перегляду заголовка приміток форми, виконайте команду «Вид/Заголовок/Примечание формы». У заголовку форми міститься інформація, яка  повторюється кожний раз на екрані форми.

- для зміни кольору, необхідно відкрити палітру доступних кольорів за допомогою піктограми «Палитра». Виберіть один або кілька елементів управління у формі і встановіть потрібний колір.

3.3.7 Переміщення полів

В режимі конструктора можна внести зміна в розташування полів, їх розміра, надписи і т.ін. Наприклад, натисніть мишею назву поля, щоб його виділити. Встановіть курсор миші так, щоб він прийняв вид відкритої руки. Тепер поле можна перетягти на інше місце.

Зміна довжини поля. Виділіть будь-яке поле. Навколо нього з'являться маркери поля. Коли перемістити курсор миші на маркери поля, то він набуде вигляду двосторонньої стрілки. Тепер натиснувши ліву клавішу миші, ви захопите маркер поля і можете змінити його розмір. Зробивши розмір маркера поля таким, як вам потрібно, відпустіть ліву кнопку миші.

3.3.8 Додавання тексту

Для додавання до форми будь-якого тексту (заголовка, підзаголовка, пояснювального напису і т.ін.) виконайте такі дії:

- якщо панель управління не відображена на екрані, то виконайте команду «Вид/Панель элементов»;

- у панелі елементів натисніть «Надпись» (піктограму з зображеною великою літерою А). Курсор миші змінить свій вигляд;

- перемістіть курсор миші у те місце, де потрібно розташувати новий текст. У цьому місці з’явиться маленький квадрат;

- введіть текст. Натисніть курсором миші у будь-якому місці поза областю з текстом. На цьому процедура вводу закінчена.

3.3.9 Створення списків

Відкрийте форму «Товари» у режимі конструктора. Виведіть список полів похідної таблиці. Будемо формувати поле “Наименование” як полу зі списком. Для цього вилучіть з форми поле “Наименование”. Потім, на панелі елементів натисніть піктограму поля зі списком та перетягніть поле «Наименование» з списку полів у форму. З’явиться перше діалогове вікно «Создание полей со списком». Виділіть у ньому пункт «Поле со списком использует значение из таблицы или запроса». Натисніть кнопку «Далее». У наступному діалоговому вікні виділіть таблицю «Товары» і натисніть кнопку «Далее». У наступному діалоговому вікні перенесіть поле «Наименование» зі списку «Доступные поля» у список «Выбранные поля» і натисніть кнопку «Далее». Задайте ширину стовпчиків. Натисніть кнопку «Далее».

У наступному діалоговому вікні виділіть пункт «Сохранить в поле» і з випадаючого списку виберіть поле «Наименование». Натисніть кнопку «Далее». У полі вводу задайте підпис і натисніть кнопку «Готово».

Якщо виникають проблеми з сформованим списком, необхідно зробити деякі корективи. Для кінцевого доведення спуску у його властивостях треба настроїти поля «Источник строк» и «Присоединенный столбец». Для того, щоб відкрити властивості необхідно у конструкторі щелкнути лівою клавишою миші, коли указатель знаходиться на елементі “Поле со списком”, у контекстному меню треба вибрати команду “Свойства”. Перевірте, щоб номер приеднанного стобця співпадав з номером поля „Наименования” в запиті, який використовується як „Источник строк” для списку.