Створення таблиць, запитів, форм, звітів, макросів та модулів в середовищі MS Access 7 (Лабораторний цикл), страница 15


ДОДАТОК Б

Приклад бази даних індивідуальних телефонів міста

Рисунок Б.1 – Таблиці БД індивідуальних телефонів міста

Рисунок Б.2 – Схема даних

Приклади запитів до БД на мові SQL:

1.  Виведення інформації про АТС по телефону мешканця

PARAMETERS [Н_тел] IEEEDouble;

SELECT DISTINCTROW АТС.Н_атс, АТС.Телефон, АТС.ФИО, АТС.Адрес

FROM АТС INNER JOIN Телефоны ON АТС.Н_атс = Телефоны.Н_атс

WHERE (((Телефоны.Н_тел)=[Н_тел]));

На рисунках Б.3 та Б.4 наведені приклади запиту в режимі конструктора та результат запиту.

Рисунок Б.3 – Запит на інформацію про АТС по телефону мешканця

Рисунок Б.4 – Результат запиту на інформацію про АТС по телефону мешканця

2.  Запит на пільговиків:

SELECT Жители.ФИО

FROM Жители

WHERE (((Жители.Льгота)=Yes));

На рисунку Б.5 наведені приклади запиту в режимі конструктора та результат запиту.

3. Запрос на телефони мешканців по назві вулиці

PARAMETERS [Улица] Text;

SELECT DISTINCTROW Жители.Н_тел, Жители.ФИО

FROM Улицы INNER JOIN (Адреса INNER JOIN Жители ON Адреса.Код_адр = Жители.Код_адр) ON Улицы.Код_ул = Адреса.Код_ул

WHERE (((Улицы.Улица)=[Улица]));

 


Рисунок Б.5 – Запит та результат запиту на пільговиків

На рисунках Б.6 та Б.7 наведені приклад запиту та його результат.

Рисунок Б.6 – Запит на телефони мешканців по назві вулиці

Рисунок Б.7 – Результат запиту на телефони мешканців по назві вулиці

Для організації діалогу користувача з БД були створені головна форма БД (див. рис. Б.8), та додаткові форми для виконання запитів (рис. Б.9) та заповнення таблиць (рис. Б.10).

Рисунок Б.8 – Головна форма БД індивідуальних телефонів міста

Рисунок Б.9 – Форма для виконання запитів

Рисунок Б.10 – Форми БД індивідуальних телефонів міста

На основі БД можуть бути сформовані звіти, які містять деяку статистичну інформацію (див. рис. Б.11).