Створення таблиць, запитів, форм, звітів, макросів та модулів в середовищі MS Access 7 (Лабораторний цикл), страница 13

            Десятки = "семьдесят"

    Case 8

            Десятки = "восемьдесят"

    Case 9

            Десятки = "девяносто"

 End Select

End Function

Function Единицы(Разряд As Long, Род As String) As String

  Select Case Разряд

    Case 1

      If Род = "Мужской" Then 

                                 Единицы = "один"

                                          Else    Единицы = "одна"

      End If

    Case 2

      If Род = "Мужской" Then

                               Единицы = "два"

                                          Else    Единицы = "две"

      End If

    Case 3

       Единицы = "три"

    Case 4

       Единицы = "четыре"

    Case 5

       Единицы = "пять"

    Case 6

       Единицы = "шесть"

    Case 7

       Единицы = "семь"

    Case 8

       Единицы = "восемь"

    Case 9

       Единицы = "девять"

    Case 10

       Единицы = "десять"

    Case 11

       Единицы = "одиннадцать"

    Case 12

       Единицы = "двенадцать"

    Case 13

       Единицы = "тринадцать"

    Case 14

       Единицы = "четырнадцать"

    Case 15

       Единицы = "пятнадцать"

    Case 16

       Единицы = "шестнадцать"

    Case 17

       Единицы = "семнадцать"

    Case 18

       Единицы = "восемнадцать"

    Case 19

       Единицы = "девятнадцать"

  End Select

End Function

Function Сотни(Разряд As Long) As String

 Select Case Разряд

    Case 1

            Сотни = "сто"

    Case 2

            Сотни = "двести"

    Case 3

            Сотни = "триста"

    Case 4

            Сотни = "четыреста"

    Case 5

            Сотни = "пятьсот"

    Case 6

            Сотни = "шестьсот"

    Case 7

            Сотни = "семьсот"

    Case 8

            Сотни = "восемьсот"

    Case 9

            Сотни = "девятьсот"

 End Select

End Function

Function Тысячи(Разряд As Long) As String

   If Разряд = 1 Then

                  Тысячи = "тысяча"

        Else

         If Разряд > 1 And Разряд < 5 Then

                  Тысячи = "тысячи"

                Else

                  Тысячи = "тысяч"

         End If

   End If

End Function

Function Гривны(Разряд As Long) As String

  If Разряд = 1 Then 

           Гривны = "гривна"

        Else

         If Разряд > 1 And Разряд < 5 Then 

                                          Гривны = "гривны"

                                                            Else    Гривны = "гривен"

         End If

   End If

End Function

Function СуммаПрописью(ОбщаяСумма As Long) As String

Dim Группа As Long, Разряд As Long, Длина As Integer

Dim Пропись As String

    Сумма = ОбщаяСумма

    Остаток = Сумма

Группа = Остаток \ 1000

If Группа <> 0 Then

    Разряд = Группа \ 100

    Пропись = Пропись & " " & Сотни(Разряд)

    Остаток = Остаток - Разряд * 100 * 1000