Створення таблиць, запитів, форм, звітів, макросів та модулів в середовищі MS Access 7 (Лабораторний цикл), страница 12

  5 MS ACCESS. СТВОРЕННЯ МАКРОСІВ ТА МОДУЛІВ

5.1 Мета роботи

Набуття навичок створювання макросів та модулів. Використання макросів та модулів під час створення звітів та організації інтерфейсу з користувачами.

5.2 Методичні вказівки з організації самостійної роботі студентів

Попередньою вимогою для виконання завдання є засвоєння таких теоретичних знань: макроси, модулі, мова VisualBasic.

5.3 Порядок виконання роботи та методичні вказівки з її виконання

5.3.1 Створення макросів

Створимо макрос для відкриття форми  «Комитенты»:

- натисніть вкладку «Макросы» у вікні БД;

- натисніть «Создать». Відкриється вікно «Создание Макроса» (рис. 5.1).

  Рисунок 5.1   - Вікно «Создание макроса»

Перший стовпчик таблиць призначений для макрокоманд. Другий - для коментаріїв. У колонці «Макрокоманда» у випадаючому списку виберіть команду «ОткрытьФорму». У полі Ім'я форми задайте «Комитенты». В полі «Режим» задайте режим у якому буде виводитись дана форма, наприклад, «Форма». Збережіть макрос, надавши йому Ім'я «Комитенты».

5.3.2  Створення головної форми БД

Створіть нову пусту форму з ім'ям «Панель управления».

Відкрийте цю форму у режимі конструктора. Відтягніть макрос «Комитенты» у цю форму - буде створена кнопка. Натисніть на створеній кнопці правою кнопкою миші. Виберіть елемент «Свойства». Виберіть розділ «События». У полі «Нажатие кнопки» у випадаючому списку виберіть макрос «Комитенты». В результаті, при натискуванні на цю кнопку буде відкриватись форма «Комитенты». Створіть макроси для відкриття других форм, кнопки відкриття цих форм розташуйте у формі «Панель управления».

5.3.3 Автоматичний запуск макроса

Натисніть вкладку «Макросы» у вікні БД. Натисніть «Создать». У стовпчику «Макрокоманда», у випадаючому списку виберіть команду «ОткрытьФорму». В полі «Имя формы» задайте - «Панель управления». В полі «Режим» задайте - «Форма». Збережіть макрос, надавши йому ім'я «AutoExec».

В результаті, при відкритті БД, буде з'являтись форма «Панель управления».

5.3.4 Умови виконання макросу

Якщо хочемо переглядати не весь звіт «Комитенты», а тільки один запис, тоді: створіть макрос; виберіть макрокоманду «ОткрытьОтчет»; задайте «Имя отчета» -  «Товары комитента»; задайте режим - «Просмотр»; у полі «Условие» введіть вираз [ФИО]=[Forms]![Комитенты]![ФИО].

Умова встановлює, що значення поля «ФИО» звіту повинно співпадати з значенням однойменного поля у формі «Комитенты». Вираз Forms визначає тип об'єкта. Наступний за іменем форми ! визначає ім'я управляючого елемента.

Збережіть макрос під ім'ям «Просмотр записи».

Створіть кнопку у формі «Комитенты», зв'яжіть властивість «Нажатие кнопки» з макросом «Просмотр записи».

5.3.5 Створення модуля

Натисніть вкладку «Модули» у вікні БД.Натисніть «Создать». З'явиться вікно «Создание модуля» (рис. 5.2). Створимо модуль, що містить функції, які дозволяють перекласти числове значення у число прописом. Дану функцію будемо використовувати у звіті «Лист продаж».

  Рисунок 5.2   - Вікно «Создание модуля»

Створіть у модулі такі функції:

Option Compare Database

Option Explicit

Global Остаток As Currency, Сумма As Currency

Function Десятки(Разряд As Long) As String

 Select Case Разряд

    Case 2

            Десятки = "двадцать"

    Case 3

            Десятки = "тридцать"

    Case 4

            Десятки = "сорок"

    Case 5

            Десятки = "пятьдесят"

    Case 6

            Десятки = "шестьдесят"

    Case 7