Створення таблиць, запитів, форм, звітів, макросів та модулів в середовищі MS Access 7 (Лабораторний цикл), страница 10

Ви можете відфільтрувати записи, які не містять виділене значення. Для цього після виділення значення натисніть праву кнопку миші, а потім виберіть «исключить выделенное».

Звичайний фільтр. У формі «Товары» треба знайти всі товари з назвою «Велосипед», ціна яких менше 50, для цього необхідно виконати такі дії:

- у режимі форми натисніть на панелі інструментів кнопку «Изменить фильтр» або виконайте команду «Записи/Фильтр/Изменить фильтр». З’явиться пуста форма;

- виберіть поле «Наименование». З випадаючого списку виділіть значення «Велосипед»;

- у полі «Цена» введіть вираз  < 50;

- якщо хочете встановити умову «Или», натисніть вкладку «Или» і введіть у форму другий критерій. Коли заповните цю вкладку, з’явиться інша вкладка «Или». Тому можна вводити одночасно кілька умов «Или»;

- натисніть кнопку «Применить фильтр» на панелі інструментів і ви отримаєте  відфільтровані дані.

На рисунку 3.7 наведений приклад такого фільтру.

Відміна фільтра. Для відміни фільтра треба виконати команду «Записи/Удалить фильтр» або натиснути кнопку «Удалить фильтр» (це та сама кнопка, що і «Применить фильтр»).

  Рисунок 3.7   – Вікно «Изменение фильтра»

Збереження відфільтрованих даних у якості запиту. Збережемо фільтр «велосипед, ціна якого < 50» у якості запиту «Велосипед», для цього:

- відобразіть фільтр у вікні звичайного фільтра;

- виконайте команду «Файл.Сохранить как запрос...»;

- задайте ім'я запиту і натисніть ОК.

MS Access збереже фільтр.

3.3.15 Створення форм для власної бази даних

Для власної БД розробіть форми для заповнення таблиць, що входять до складу БД. Продемонструйте на цих формах можливості вводу та редагування інформації, пошуку даних, використання фільтрів. Під час створення форм спродуйте використання нових елементи з панелі інструментів, наприклад, вкладинки, список, малюнок і таке інше (див. додаток Б).

3.4 Зміст звіту

Звіт повинен містити: мету роботи, порядок виконання, отримані форми для власної БД, висновки з роботи.

3.5 Контрольні питання та завдання

1. Які способи створення форм підтримує MS Access?

2. Які можливості сортування даних підтримує MS Access?

3. Які можливості фільтрації підтримує MS Access?

4. Як створити підпорядковані форми у MS Access?

  4 MS ACCESS. ЗВІТИ

4.1 Мета роботи

Здобуття навичок створювання звітів, їх редагування, та використання групування під час їх створення.

4.2 Методичні вказівки з організації самостійної роботі студентів

Попередньою вимогою для виконання завдання є засвоєння таких теоретичних знань: звіти; групові операції в звітах.

4.3 Порядок виконання роботи та методичні вказівки з її виконання

Розглянемо питання створення звітів для БД „Крамниця”.

4.3.1 Використання «Автоотчет»

Створимо звіт на основі таблиці «Комитенты»:

– натисніть вкладку «Отчеты» у вікні БД;

–натисніть кнопку «Создать». З’явиться діалогове вікно «Новый отчет» (рис. 4.1);

– у запропонованому переліку виділіть пункт «Автоотчет: в столбец» або «Автоотчет: ленточный»;

– у випадаючому списку «Таблицы/Запросы» виділіть таблицю «Комитенты»;

– натисніть кнопку ОК.

З’явиться звіт у режимі попереднього перегляду друку.

  Рисунок 4.1  – Діалогове вікно «Новый отчет»

4.3.2 Створення звітів з допомогою майстра звітів

Створимо звіт на основі запиту «Товары комитента»:

- натисніть вкладку «Отчеты» у вікні БД;

- натисніть кнопку «Создать». З’явиться діалогове вікно «Новый отчет» (рис. 4.1);