Створення сторінки шрифтового каталога у середовищі MS WORD

Страницы работы

Содержание работы

МІНЕСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Кафедра ІКГ

Дисципліна «Обробка текстової інформації»

Звіт з лабораторної роботи №1

На тему: «СТВОРЕННЯ СТОРІНКИ ШРИФТОВОГО КАТАЛОГА
У СЕРЕДОВИЩІ MS WORD»

Перевірив:                                                                                                    Виконали:

В.Ф.Челомбітько                                                                              Ст. гр. ВПС-08-1

                                                                                                                 Вороніна А.О.

                                                                                                               Нанівська К. О.

Харків 2010

1.1  Мета роботи

Ознайомлення з особливістю складання та призначенням використання сторінки шрифтового каталога.

1.2  Хід роботи

1)     Створили новий документ, для чого вибрали Файл\Создать..., у діалоговому вікні «Создание документа» вибрали шаблон «Обычный» і натиснули «ОК».

2)     За допомогою меню Файл\Параметры страницы... у діалоговому вікні «Параметры страницы» встановили розмір аркуша, орієнтацію, поля відповідно до отриманого зразка (формат поперу – А4, орієнтація – книжкова, поля – 10мм).

3)    Набрали гарнітуру „Century Gothic”. Набрали текст, заданий викладачем. До набраного тексту застосували всі можливі варіанти накреслення. Текст розмістили за допомогою двох стовпчиків різної ширини (135 мм і 50 мм). Виконане завдання не має перевищувати обсягу однієї сторінки формату А4.

4)     Склали перший фрагмент тексту – назву гарнітури. Потім склали блок з чотирьох рядків, кожний з яких має свій варіант накреслення (звичайний, курсивний, напівжирний, напівжирний курсивний)

5)    У другому фрагменті склали повний набір символів алфавітів:

перший рядок – англійський алфавіт, великі літери;

другий рядок – англійський алфавіт, малі літери;

третій рядок – цифри та спеціальні символи;

четвертий рядок – кириличний алфавіт, великі;

п’ятий  рядок – кириличний алфавіт, малі літери.

6)    Створили наступний шестирядковий текстовий блок, надали кожному рядку заданий варіант накреслення та видозмінення, вказали параметри (кегль та інтерліньяж):

перший рядок – великі прямого світлого накреслення;

другий рядок – великі напівжирного накреслення;

третій рядок – капітелі прямого світлого накреслення;

четвертий рядок – капітелі напівжирного накреслення;

п’ятий рядок – малі літери прямого світлого накреслення;

шостий рядок – малі літери напівжирного накреслення.

7)    Наступний фрагмент тексту набрали розміром 14/16, курсивне накреслення;

8)    У наступному абзаці створили таблицю, складену з двох стовпчиків за допомогою меню Таблица/Добавить. У першому розташували два блоки однакового тексту. До першого блоку застосували накреслення пряме напівжирне,кегль та інтерліньяж 8/10; до другого –курсивне напівжирне. Вдругому стовпчику розташували той самий текст, але змінили кегль та інтерліньяж на 10/12, застосували курсивне накреслення.

9)  У наступному текстовому блоці навели приклади характерних літер, наприклад Аа, Дд, Зз, КК, Мм; символів та цифр. Розмір кеглю – 36 пт.

10)  У правому стовпчику сторінки документа розмістили чотири фрагменти однакового тексту обсягом 300 символів, враховуючи пробіли (про­
біл – такий же типографський знак, як і будь-яка літера чи розділовий знак). Використовуючи редагування (вставку дискреційних або м’яких знаків переносу

 На початку кожного блоку склали величину кегля та інтерліньяжу в пунктах. Обрали розмір для першого блоку 8/10; другого – 9/11; третього – 10/12; четвертого – 11/13. Другий фрагмент тексту почали з виступаючого ініціалу – збільшеної великої літери, базова лінія якої збігається з базовою лінією основного тексту. Для створення виступаючого ініціалу обрали 72 кегль, відбивку перед та після абзацу підібрати власноруч за допомогою меню Формат/Абзац/Отступы и интервалы. (Наприклад: Интервал\Перед — 48 пт, После\ Междустрочный\ Точно — 11пт);

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Отчеты по лабораторным работам
Размер файла:
36 Kb
Скачали:
0