Оцінка стійкості об'єкта до дії ударної хвилі вибуху бензину, страница 2

Слабкі руйнування. В будівлях та спорудах зруйнована частина внутрішніх перегородок, заповнення дверних та віконних пройомів. Обладнання має незначні враження другорядних елементів. КЕМ мають незначні руйнування і поламки конструктивних елементів. Для відновлення об'єкта, який отримав слабкі руйнування, як правило, потрібен дрібний ремонт.

Ураження людей, які знаходяться у момент вибуху у будівлях та укриттях залежить від ступеню їх руйнування. Так, наприклад, при повних руйнуваннях будівель люди, що знаходяться там, загинуть. При сильних та середніх руйнуваннях може вижити приблизно половина людей, з яких значна частина буде уражена у різних ступенях, багато можуть опинитися під уламками конструкцій, а також у приміщеннях із заваленими або зруйнованими шляхами евакуації.

При слабких руйнуваннях будівель загибель людей малоймовірна. Однак, частина з них може отримати різні травми та поранення.

Враження людей в укриттях можуть бути викликані виникненням зон затоплення у місцях їх розміщення, пожежами з великим виділенням чадного газу, або ураженням повітря сильнодіючими отруйними речовинами.

Ступінь руйнування конкретного типа будівлі, при дії ударної хвилі визначається головним чином надлишковим тиском ДРф.

8.1 Оцінка стійкості об'єкта до дії ударної хвилі вибуху бензину.

Для оцінки характеру руйнувань відокремлюють наступні зони дії вибуху:

Зона І з радіусом ГІ — зона дії детонаційної хвилі у межах хмари газо - повітряної суміші. Характеризує інтенсивною дроб'ячою дією, в результаті якого

конструкції руйнуються на окремі фрагменти, які розлітаються з великими швидкостями від центра вибуху. Надлишковий тиск 1500 — 1700 кПа.

Зона II (г2-Г]) — зона дії продуктів вибуху, яка охоплює всю площу розльоту продуктів газоповітряної суміші у результаті ії вибуху. Зовнішня границя цієї зони характеризується надлишковим тиском 300 кПа. У цій зоні виникає повне руйнування будівель і споруд під дією продуктів вибуху, що розширюються. На зовнішньому боці границі цієї зони повітряна хвиля що утворюється, відривається від продуктів вибуху і рухається самостійно від центру вибуху. Продукти вибуху, вичерпав свою енергію, які розширились до щільності, рівній атмосферному тиску, більше не мають руйнуючої дії.

Зона III (ггг2) - зона дії повітряної ударної хвилі включає три підзони : ІПа -сильних, Шб —середніх, ІПВ —слабких руйнувань, кожне з яких характеризується надлишковим тиском у фронті ударної хвилі на їх зовнішніх границях 50, ЗО, 10 кПа відповідно. На зовнішній границі зони III ударна хвиля вироджується в звукову, яку чути на великих відстанях.

В наведених зонах І і II спостерігається повне ураження людей, пов'язаних з розривом тіла на частини, обгоранням під дією продуктів вибуху які розширюються, що мають високу температуру у якості кількісного показника стійкості об'єкту до дії ударної дії приймаються значення надлишкового тиску , при якому будівлі ,споруди та обладнання об'єкту зберігаються або отримують слабкі і середні руйнування. Це значення надлишкового тиску прийнято за межу стійкості об'єкту до ударної хвилі ЛРф 1іт .

Оцінка стійкості об'єкту до дії ударної хвилі зводиться до визначення  Д Рф нт.

Максимально можливий надлишковий тиск у фронті ударної хвилі в районі об'єкту і ступінь руйнування його елементів, при вибуху бензину, визначають у наступній послідовності:

а) визначають об'єм резервуару заповненого парами бензину:

У пар    ' емк~ 'бет >

Де Упар- об'єм паров бензину в ємкості, м ; Уемк- об'єм ємкості, м3; У(,ет- об'єм бензину в ємкості, м , рівний ємкості, помноженої на відсоток її заповнення (Уемк% заповнення).

б) визначають об'єм бензину, який знаходиться в парообразному стані:

У6тз=Упар%/100,

Де Упар %- відсотковий вміст бензину, який знаходиться в парообразному стані.

в)  розраховують масу бензину £>бе«з (ТХ який знаходиться    в парообразному стані:

ббеш=  Убенз Р,

де р- щільність паров бензину, т/см3.

г)  По рис.8.1 визначають максимально можливий   надлишковий тиск у районі КБ:

Після визначення ДРгаах, визначають слабкі місця і намічають заходи по підвищенню стійкості роботи об'єкта в умовах НС.