Визначення коефіцієнта залучення у виробництво металорізальних верстатів по окремих цехах і підприємству в цілому

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Міністерство освіти і науки України

Харківський інститут фінансів

Українського державного університету фінансів

та міжнародної торгівлі

Факультет ______________________________________________________

Напрям підготовки ______________________________________________

Кафедра управління персоналом та економіка праці

Форма навчання денна

ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

з навчальної дисципліни ____________________________________________

 _________________________________________________________________

Перевірив:

__________________________

(вчене звання, науковий ступінь)

__________________________

    (прізвище, ім’я, по батькові)

Викона ___:

студент__ курсу ___, групи___

__________________________________

             (прізвище, ім’я, по батькові)

__________________________________

                           (підпис)

Харків 2014 р


Завдання 1.

У поточному році машинобудівне підприємство має такі дані щодо екстенсивного та інтенсивного завантаження металорізальних верстатів:

1) календарний фонд часу – 365 днів; кількість вихідних і святкових днів становить – 110, тривалість робочої зміни – 8 годин, металорізальне устаткування на підприємстві задіяне у дві зміни на добу.

2) дійсний фонд робочого часу металорізальних верстатів, обсяг наявних та установлених верстатів, їх фактична та нормативна продуктивність наведено у таблиці 1.

3) результати разового обстеження рівня позмінного екстенсивного використання металорізальних верстатів у цехах підприємства наведено у таблиці 2.

Таблиця 1.

Парк металорізальних верстатів, дійсний фонд їх робочого часу, фактична та нормативна продуктивність

Назва цеху

Наявна кількість верстатів, одиниць

Установлена кількість верстатів, одиниць

Середній фактичний випуск продукції одного верстату за зміну, шт.

Середній технічно обґрунтова­ний випуск продукції одного верстату за зміну, шт.

Дійсний фонд робо­чого часу верстатів протягом року, год.

1. Механічний цех №1

127

125

10

12

3800

2. Механічний цех №2

108

108

11

12

3750

3. Інструмен­тальний цех

25

24

10

10

3860

4. Ремонтно-механічний цех

20

16

7

9

3860

Разом по підприємству

280

273

9,5

10,75

3810

Таблиця 2.

 Парк металороздільних верстатів (фізичних одиниць) і рівень їх екстенсивного використання на машинобудівному заводі

Назва цеху

Кількість установлених верстатів

Кількість верстатів, що працювали протягом зміни

Кількість відпрацьованих верстатогодин за зміну

перша

друга

перша

друга

1

2

3

4

5

6

1. Механічний цех №1

125

102

86

720

560

2. Механічний цех №2

108

99

78

694

496

3. Інструмен­тальний цех

24

21

16

146

99

4. Ремонтно-механічний цех

16

14

11

101

65

Разом по підприємству

273

236

191

1661

1220

1.  Визначте по окремих цехах і підприємству в цілому: коефіцієнт залучення у виробництво металорізальних верстатів; часткові показники використання металорізальних верстатів. Зробіть висновок щодо рівня завантаження верстатів на підприємстві.

2.  Визначте коефіцієнт змінності роботи металорізальних верстатів по окремих цехах і підприємству в цілому двома способами (без урахування та з урахуванням внутрішньозмінних витрат робочого часу). Зробіть висновок про те, який із застосованих способів визначення коефіцієнта змінності роботи устаткування більш точно характеризує екстенсивний рівень його використання.


Розв’язання

1.  Коефіцієнт залучення у виробництво металорізальних верстатів:

  ,

де  – коефіцієнт залучення у виробництво металорізальних верстатів;

 – кількість встановлених та діючих верстатів;

– наявна кількість верстатів.
Механічний цех №1:

.

Механічний цех №2:

.

Інструмен­тальний цех:

.

Ремонтно-механічний цех:

.

Разом по підприємству:

.

2.  Часткові показники використання металорізальних верстатів – це коефіцієнт екстенсивного використання устаткування, коефіцієнт інтенсивного використання устаткування та коефіцієнт інтегрального завантаження устаткування.

2.1.  Коефіцієнт екстенсивного використання устаткування:

,

де  – коефіцієнт екстенсивного використання устаткування;

 – фактичний ефективний час роботи устаткування за період;

 – номінальний час роботи устаткування за період.

          Номінальний час роботи устаткування у підприємстві за період:

,

де  – кількість робочих днів у поточному періоді;

 – тривалість робочої зміни;

 – кількість змін роботі підприємства.

           (год).

Механічний цех №1:

.

Механічний цех №2:

.

Інструмен­тальний цех:

.

Ремонтно-механічний цех:

.

Разом по підприємству:

.

Коефіцієнт екстенсивного використання устаткування характеризує рівень його завантаження за часом і повинен прагнути до1. Устаткування на усьому підприємстві за часом протягом року використовується на 93,4% , простій устаткування складає 6,6% (100% – 93,4%).

2.2.  Коефіцієнт інтенсивного використання устаткування:

 ,

де  – коефіцієнт інтенсивного використання устаткування;

 – фактичний обсяг продукції, виготовлений за допомогою устаткування, натуральні одиниці;

 – максимально можливий обсяг продукції, який можна одержати, виходячи з його технічної продуктивності, натуральні показники.

Механічний цех №1:

.

Механічний цех №2:

.

Інструмен­тальний цех:

.

Ремонтно-механічний цех:

.

Разом по підприємству:

.

Коефіцієнт інтенсивного використання устаткування характеризує рівень його завантаження за потужністю і повинен прагнути до 1. Устаткування на усьому підприємстві за потужністю  протягом року використовується на 88,4%.

2.3.  Коефіцієнт інтегрального завантаження устаткування:

 ,

де  – коефіцієнт інтегрального завантаження устаткування;

 – коефіцієнт екстенсивного використання устаткування;

 – коефіцієнт інтенсивного використання устаткування.

Механічний цех №1:

.

Механічний цех №2:

.

Інструмен­тальний цех:

.

Ремонтно-механічний цех:

.

Разом по підприємству:

.

Коефіцієнт інтегрального завантаження устаткування характеризує рівень його використання за часом і потужністю, і повинен прагнути до 1. За часом і потужністю устаткування на усьому підприємстві протягом року використовується на 82,6%.

3.  Коефіцієнт змінності роботи металорізальних верстатів:

3.1.  Без урахування внутрішньозмінних витрат робочого часу:

,

де  – кількість одиниць верстатів, яке працювало відповідно

Похожие материалы

Информация о работе