Звіт з навчальної практики «Університетська освіта»

Страницы работы

Фрагмент текста работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

ЗВІТ

з навчальної практики

«Університетська освіта»

термін проходження практики: з ______________ по _____________________

на базі ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Керівник:

__________        О.Р. Кануннікова

      (підпис)                      (прізвище)

Викона____

студент_____   І курсу

групи

напряму підготовки   6.030508                           .

«Фінанси і кредит»                                              ..

факультету      фінансів.

________________________________________

________    ______________________________

    (підпис)                                       (прізвище)


ЗМІСТ

                                                                                                             стор.  

ВСТУП ………………………………………………………………………………….3

ТЕМА 1. УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО

                 ПРОЦЕСУ

          1.1. Основна стратегія вищої освіти у Японії ……………………………. …..5

ТЕМА 2. ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЯ ТА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ

ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ

          2.1. Темперамент як основа індивідуальності людини …………………….10

ТЕМА 3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УНІВЕРСИТЕТІ

          3.1. Обов’язки директора, заступників директора та деканів в інституті .....14

ТЕМА 4. ФАХОВА ПІДГОТОВКА У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

І ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

          4.1.  Вплив держави на розвиток економічної освіти …………………….....19

ТЕМА 5. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЛІТЕРАТУРОЮ В БІБЛІОТЕЦІ

          5.1. Роль бібліотек в інноваційних методах навчання ………………………21

ТЕМА 6. СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНА ІНФРАСТРУКТУРА УНІВЕРСИТЕТУ

          6.1. Роль студентського самоуправління в організації роботи гуртожитку.................................................................................................................... 24

ТЕМА 7. СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ

          7.1. Головні завдання Всеукраїнської студентської ради ………………….  27

ВИСНОВКИ ................................................................................................................  29

СПИСКИ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ....................................................................30


ВСТУП

Університетська освіта - це професійно орієнтована дисципліна. Вона вивчається на такому освітньо-кваліфікаційному рівні як бакалавр. Метою цієї дисципліни є ознайомлення студентів із особливостями навчання та підготовки фахівців  вищих навчальних закладах ІІІ - ІV рівнів акредитації.

Дисципліна дозволяє загально ознайомитися з усіма організаційними та підготовчими процесами, що відбуваються в університетах; структурою та встановленими порядками у вищих навчальних закладах; прищеплює навички самостійного й ефективного навчання в університеті з урахуванням світових освітніх тенденцій.

          Курс «Університетська освіта» складається з семи тем для загального вивчення про організацію професійної підготовки фахівців з вищою освітою, суть й соціальне значення вищої освіти, сучасні тенденцій її розвитку.

          Мета роботи полягає:

1)  у вивченні університетської освіти в контексті Болонського процесу, що показано на прикладі особливостей вищої освіти Японії;

2)  у вивченні фундаменталізації та індивідуалізації підготовки фахівців з вищою освітою на основі дослідження того, як темперамент людини впливає на розвиток її індивідуальності;

3)  у вивченні організації навчального процесу у вищих навчальних закладах;

4)  ознайомитися з фаховою підготовкою у вищому навчальному закладі і тим, яку роль відіграє держава у розвитку економічної освіти;

5)  встановити роль бібліотек у інноваційних методах навчання і ознайомитися з бібліотекою, її структурою і порядками;

6)  дослідити соціально-культурну інфраструктуру університету на прикладі самоуправління університету і його формою в організації роботи гуртожитку;

7)  описати значення студентського самоврядування і знайти головні завдання Всеукраїнської студентської ради.

Актуальність обраних тем полягає у розширенні своїх  знань та уявлень про навчання у вищих навчальних закладах, їх структуру та особливості, а також про процес отримання вищої освіти взагалі.


1.1. Основна стратегія вищої освіти у Японії

Японія - це острівна країна, розташована на східному узбережжі Азії, у північно-західній частині Тихого океану. Це індустріальна країна з однією з найпотужніших економік у всьому світі. Також Японія входить до числа найбільш заселених країн світу. Країна, розташована на Японському архіпелазі, є унітарною демократичною державою  з парламентською конституційною монархією. Її основний закон — Конституція 1947 року [15].

Щодо освіти Японії, то вона розвинута дуже добре і виводить країну

Похожие материалы

Информация о работе